Vidste du…

  • at der i 2016 er afdraget 1,2 mia. kr. på A/S Storebælts rentebærende nettogæld? Gælden var ved udgangen af året 21,3 mia. kr.
  • at vejtrafikken på Øresundsbron steg med 5,1 pct. i 2016? I alt kørte 7 mio. køretøjer over forbindelsen.
  • at vejtrafikken på Storebæltsbroen udgjorde 12,4 mio. køretøjer i 2016? Det er ny årsrekord.
  • at trafikken på Øresundsmotorvejen er øget med ca. 3,4 pct. i 2016?
  • at antallet af BroBizz-enheder var 854.000 ved udgangen af 2016? Det er en vækst på 7 pct. i forhold til året før.
  • at Storebæltsbroen var lukket for trafik i begge retninger i 11 ½ time i 2016? Lukningerne skyldtes primært trafikuheld.
× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld