Syv møller på stribe

Der er tænkt over, hvor møllerne er placeret. De måtte bl.a. ikke genere Sprogø, som er naturbeskyttet område.

Det er danske Vestas, som har leveret de syv store vindmøller, som tilsammen danner Sprogø Havmøllepark. Møllerne er af typen V90 – 3.0 MW. At det blev havmøller, og ikke for eksempel møller placeret på land på Sprogø, skyldes blandt andet, at hele Sprogøs areal er defineret som et fuglebeskyttet område af EU, hvor opstilling af vindmøller ikke er tilladt.

Placeringen af de store havmøller blev valgt ud fra mange kriterier og vurderinger. Møllerne skulle for eksempel ligge uden for fuglebeskyttelsesområdet, de måtte ikke generer den store bestand af marsvin i Storebælt og endelig måtte de ikke karambolerer med kabler på havbunden og skibstrafikken. Den endelige placering blev blandt andet valgt på baggrund af rapporter fra landskabsarkitekt Vesterholts eftf. om møllernes synlighed fra kyststrækningerne og VVM-undersøgelsen (Vurdering af Virkninger på Miljøet). Den bedste løsning viste sig at være nord for Sprogø på en ret linje parallelt med Østbroen.

Møllerne blev malet i en lysegrå farve, som passer til Storebæltsbroens arkitektur og dermed falder de naturligt ind i omgivelserne. Møllerne er på narcellen – møllernes ’hjerte’ på toppen – udstyret med blinkende lys, som er synkroniseret med flyvarslingslyset på østbroens pyloner. På møllernes fundamenter er der lys, som advarer skibstrafikken mod påsejling.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld