Sprogø Havmøllepark – syv vindmøller

Sprogø Havmøllepark er en del af Storebæltsforbindelsen og består af syv store vindmøller, som tilsammen årligt producerer strøm svarende til 16.000 parcelhuse. Havmølleparken blev sat i drift i 2009.

I en tid hvor klimaet står højt på dagsordenen, er transport og dermed infrastruktur udpeget som områder, der belaster klimaet meget. Som ejer af flere infrastrukturanlæg vil Sund & Bælt gerne sætte en grønnere dagsorden og bidrage til at øge fremstillingen af grøn energi. Vi ønsker at gøre mere end blot at nedbringe og reducere vores negative miljøpåvirkning. Vi arbejder proaktivt for at reducere CO2-udslip samt producere vedvarende energi gennem Sprogø Havmøllepark, som består af syv vindmøller.

Sprogø Havmøllepark blev sat i drift i december 2009.

Vestas har leveret de syv store vindmøller, som tilsammen danner Sprogø Havmøllepark. Vindmøllerne er placeret parallelt med østbroen nord for Sprogø, på en ret linje og med en indbyrdes mølleafstand på 450 meter. De er malet i en lysegrå farve, der er tilpasset Storebæltsbroens arkitektur og sikrer, at de falder naturligt ind i omgivelserne.

Vindmøllerne er af typen V90 – 3.0 MW

Sprogø Havmøllepark genererer årligt 66 mio. kWh. Det dækker det samlede energiforbrug til drift af alle Sund og Bælts infrastrukturanlæg – og er mere grøn energi, end Sund & Bælt selv forbruger. Gennem vores forskellige miljømæssige initiativer har Sund & Bælt ikke blot reduceret sin CO2-udledning, men også bidraget til en højere bevidsthed om klimaforandringer blandt medarbejdere og i samfundet generelt, ligesom vi aktivt promoverer udbredelsen af grøn energi.

Se tre små film om, hvordan Sprogø Havmøllepark blev etableret:

[windmills]