Vision og værdier

Vores mål i Sund & Bælt er at gøre det nemmere at være rejsende i Danmark. Vi forbinder mennesker, vi er ambitiøse, vi er ansvarlige, og vi er lydhøre.

Vision

Sund & Bælts vision er, at vi vil gøre det nemmere at være rejsende i Danmark.

Mission

Sund & Bælt skal drive og udvikle sine aktiviteter i den overordnede infrastruktur effektivt, så de er til gavn for den danske befolkning og befolkningen i nabolandene.

Værdier

Sund & Bælt har fire kerneværdier, som udtrykker, hvad der er vigtigt for os:

Vi forbinder mennesker

Vores vigtigste opgave er at skabe forbindelse. Forbindelse mellem landsdele, transportformer og mellem mennesker. Vi sætter en ære i, at vores kunder kan rejse nemt, bekvemt og sikkert på tværs af Danmark. Det skal være enkelt og ukompliceret at komme frem. Vi bestræber os derfor hver dag på at bekæmpe sekunder. Til gavn for det enkelte menneske.

Vi er ambitiøse

Vi er ambitiøse på vores kunders, samfundets og egne vegne. Vi stræber efter at gøre det nemmere at være rejsende. Det kræver høj faglighed, stærkt samarbejde og stort engagement. Og det sker kun ved, at vi som medarbejdere konstant skubber til grænserne og sætter barren højt for den service og den ydelse, vi leverer.

Vi er ansvarlige

For os handler infrastruktur om mere end at flytte mennesker og gods fra A til B. Det handler om at drive en ansvarlig kerneforretning, som bygger på velfungerende infrastruktur, og så handler det om at udvise ansvar for kunden og for miljøet omkring os. Vi skal turde finde løsninger, som rækker ud i fremtiden til gavn for de kommende generationer. Vi leverer ikke bare det, som forventes. Vi går skridtet videre. For vi føler et særligt ansvar for at styrke infrastrukturens værdi for samfundet.

Vi er lydhøre

I takt med at samfundets og kundernes behov og forventningerne til infrastrukturen flytter sig, flytter vi os også. Vi er som medarbejdere åbne over for omverdenen, vi lytter – og så handler vi. Vi vil være på forkant med samfundets udvikling og kundernes forventninger, så vi kan finde nye løsninger og bidrage til at udvikle infrastrukturen i Danmark.