Hvad søger du?

Tunnelementfabrik skal genbruges til at bygge ny infrastruktur

Med en kommende fast forbindelse over Femern Bælt er Sund & Bælt i gang med at opføre en tunnelelementfabrik ved Rødbyhavn på Lolland. Udover, at fabrikken anvendes til at fremstille elementer til den kommende sænketunnel, er ambitionen, at fabrikken bevares til fremtidige projekter.

Vi tager ansvar

Det er de færreste, som forbinder betonelementer med grønne ambitioner. Men i Sund & Bælt ønsker vi at bidrage til den grønne dagsorden og det ligger dog i vores DNA at tage ansvar for de miljø- og klimamæssige påvirkninger, som vores anlægsaktiviteter giver anledning til. Derfor vil vi bevare tunnelelementfabrikken i Rødby, som skal bidrage til fremtidige infrastrukturprojekter.

Gevinsterne er mange

Af den politiske aftale om ”Infrastrukturplan 2035”, som Folketingets partier indgik i juni 2021, fremgår det, at parterne ser positivt på, at man bevarer tunnelelementfabrikken i Rødby.

Ved at bevare fabrikken og bruge den til produktion af elementer til andre infrastrukturprojekter fx Havnetunnelen undgår man at skulle bygge en helt ny fabrik med dertilhørende miljø- og klimapåvirkning.

Læs mere om Havnetunnelen

Samtidig kan man udnytte de mange værdifulde erfaringer, der allerede er indsamlet i forbindelse med Femern Bælt-byggeriet, optimalt, ligesom man kan fastholde lokale arbejdspladser på Lolland.

Se hvordan tunnelen bliver bygget på fabrikken

Ressourceforbruget bliver optimeret

Hidtil har der ikke været tradition for genbrug og ethvert megaprojekt har typisk har opført eget produktionssted, som efter anlægsfasen er blevet fjernet igen.
 
Med lange tidshorisonter til at bygge nye fabrikker - herunder to år til at få byggetilladelse og derefter to år til at bygge en ny fabrik - er der en tidsmæssig gevinst i at genbruge fabrikken i Rødbyhavn. Oveni det vil der være en økonomisk ressourcebesparelse idet der ligger en udgift på 6,5 mia. kr. til opførelse samt rekruttering og oplæring af ny medarbejdere til fabrikken.

Grønne udsigter

Udover tidsmæssige og økonomiske besparelser, kommer den potentielle CO2-gevinst. Siden fabrikken blev anlagt, er der fundet betragtelige besparelser på materialerne til de tontunge betonelementer. Med genbrug af elementfabrikken kan der anvendes standarder, og det undgås, at alt skal testes og undersøges hver gang.

 

“Hvis man genbruger fabrikken og ser det som et værft, bliver alle nyanlæg en marginalomkostning. Alene på en havnetunnel ville vi kunne spare over 2 mia., hvis man gør det på den måde.”
Mikkel Hemmingsen, CEO, Sund & Bælt Holding A/S
Sprog: Dansk

Sprog: Dansk