Hvad søger du?

Tilmelding til sikkerhedskurser

Alle, der skal ud på et af Sund & Bælts anlæg, skal have bestået et sikkerhedskursus, som du kan tilmelde dig til her. Formålet med kurserne er at give kendskab til anlæggenes opbygning samt information om sikker adfærd, så farlige situationer og ulykker forebygges.

Sund & Bælts sikkerhedskurser er onlinebaserede og kan gennemføres overalt, hvor der er internetdækning.

Kurserne kan tages på dansk, engelsk og tysk.

Der kan vælges mellem følgende kurser alt afhængig af, hvor på anlæggene arbejdet skal udføres:

  • Arbejde på anlæg, vej og jernbane – Storebælt og Øresund landanlæg
  • Trafikassistent i betalingsanlæg – Storebælt

Tilmelding til det relevante kursus foregår i nedenstående formular. Alle obligatoriske felter skal udfyldes.

Når din kontaktperson/Asset Operations Manager hos Sund & Bælt har godkendt din kursusansøgning, får du tilsendt en mail med et link til det ansøgte kursus. Der kan gå op til 10 dage førend du modtager linket.

Kurset skal fornyes efter to år. Meddelelse om dette sker automatisk til den mailadresse, du har registreret dig under.

Tilmeld dig her

Markér det kursus, som du ønsker at tilmelde dig til.
Sprog: Dansk

Sprog: Dansk