Hvad søger du?

Jernbanesikker-hedspolitik for Sund & Bælt

Jernbanen skal være sikker - både for dem, der bruger den og for dem, der arbejder på den. Jernbanesikkerhed håndteres gennem en aktiv risikoledelse, et effektivt jernbanesikkerhedsledelsessystem samt en kompetent jernbanesikkerhedsorganisation.

Grundlaget for fastholdelse og forbedring af jernbanesikkerheden er at:

  • Vi aktivt arbejder med risikoledelse, tilsyn og opfølgning på afvigelser.
  • Vi identificerer og efterlever gældende regler og lovgivning.
  • Jernbanesikkerhedsledelsessystemet er fyldestgørende, vedligeholdt og implementeret.
  • Vi opretholder en kompetent jernbanesikkerhedsorganisation.
  • Vi løbende følger op på opfyldelse af jernbanesikkerhedsmæssige krav.
  • Jernbanesikkerhedsmæssige hændelser rapporteres og håndteres gennem nødvendige afhjælpende og korrigerende tiltag.

Ovenstående er godkendt af Bjarne Jørgensen den 7. september 2022.

 

 

 

 

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk