Hvad søger du?

Privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan Sund &Bælt Holding A/S behandler personoplysninger herunder men ikke begrænset til behandling af personoplysninger i forbindelse med Sund & Bælt Holding A/S’ digitale platforme, herunder hjemmesider, tilmelding og udsendelse af direkte markedsføring, udsendelse af spørgeundersøgelser og tilfredshedsundersøgelser, henvendelser til Sund & Bælt, behandling af din ansøgning om sponsorstøtte samt overvågning af Sund & Bælt’s domiciler og kontorer.

Opdateret 17-01-2022

1. Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, er:

Sund & Bælt Holding A/S
Vester Søgade 10
1601 København V

CVR-nummer: 15694688
E-mail: info@sbf.dk
Telefon: +45 33 93 52 00

 (Herefter kaldet "Sund & Bælt")

2. Beskrivelse af behandlingen

2.1 Sund & Bælt’s digitale platforme (Sund & Bælt hjemmesider)

Kategorier af personoplysninger
Sund & Bælt kan behandle følgende almindelige personoplysninger om dig, når du anvender Sund & Bælt’s digitale platforme:

Enheds IP-adresse, typen af enhed der anvender Sund & Bælt's digitale platforme (f.eks. computer, tablet eller mobiltelefon) samt generel digitale adfærd indsamlet via cookies eller anden sporingsteknologi på Sund & Bælt's hjemmesider.

Formål
Sund & Bælt behandler dine personoplysninger på de digitale platforme til nødvendige, statistiske, funktionelle og markedsføringsmæssige formål, herunder for at kunne optimere brugeroplevelsen på Sund & Bælt’s digitale platforme. Dele af behandlingen er foretaget på baggrund af en cookieindsamling hos Sund & Bælt selv eller via tredjepartcookies. Se nærmere herom i Sund & Bælt’s cookiepolitik: https://sundogbaelt.dk/cookiepolitik/

Kilderne som nærværende personoplysninger er indsamlet fra til ovenstående formål er dig selv eller Sund & Bælt’s hjemmesider og andre online kilder/hjemmesider, hvortil der er sat tredjepartcookies, se nærmere herom i Sund & Bælt’s cookiepolitik: https://sundogbaelt.dk/cookiepolitik/

Retsgrundlag
Retsgrundlaget for behandlingen er EU Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (legitim interesse), hvor Sund & Bælt’s legitime interesse er at optimere og vedligeholde sine digitale platforme.

Opbevaring
Sund & Bælt opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.

Personoplysninger indsamlet på baggrund af cookies slettes i henhold til Sund & Bælt's cookiepolitik: https://sundogbaelt.dk/cookiepolitik/  

2.2 Direkte markedsføring, såsom nyhedsmails

Kategorier af personoplysninger
I forbindelse med tilmelding og udsendelse af direkte markedsføring kan Sund & Bælt behandle almindelige personoplysninger som f.eks. kontaktoplysninger (e-mail og navn).

Formål
Sund & Bælt behandler dine personoplysninger i forbindelse med tilmeldingen til at modtage direkte markedsføring med det formål at kunne administrere dit samtykke og sende det ønskede markedsføringsmateriale. Endvidere kan oplysningen om åbningsraten af de udsendte nyhedsmails behandles til statistiske formål, herunder for fremadrettet at gøre indholdet af nyhedsmailen mere relevant og målrettet samt for at kunne opdatere samtykkedatabasen. Disse personoplysninger indsamles direkte fra dig og via den udsendte nyhedsmail til dig.

Retsgrundlag                                                                     
Retsgrundlaget for behandlingen er EU Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (legitim interesse), hvor Sund & Bælt’s legitime interesse er at udsende relevant og målrettet markedsføring til modtageren. 

Opbevaring
Personoplysningerne opbevares så længe markedsføringssamtykket fortsat er gældende og indtil 2 år efter, at du har trukket dit samtykke til at modtage markedsføringen tilbage eller hvis du eller modtageren ikke har åbnet sine nyhedsmails over en længere periode.

2.3. Spørgeundersøgelser og tilfredshedsundersøgelser

Kategorier af personoplysninger
I forbindelse med udsendelse af spørgeundersøgelser og tilfredshedsundersøgelser, kan Sund & Bælt behandle almindelige personoplysninger (navn, adresse, e-mail og telefonnummer på dig), bizz-nummer, kundenummer hos din bizz-udsteder, turtransaktioner.

Formål
Dine kontaktoplysninger behandles med det formål at du kontaktes i forbindelse med spørgeundersøgelser, som er undersøgelser der har til formål at undersøge bestemte markedsforhold og tilfredshedsundersøgelser med det formål at optimere og understøtte driften med input fra dine svar.  

Udsendelse af spørgeundersøgelser og tilfredshedsundersøgelser kan- i modsætning til markedsføring – ske uden samtykke fra modtageren.

Retsgrundlaget
Retsgrundlaget for behandlingen er EU Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (legitim interesse), hvor Sund & Bælt’s legitime interesse er at kunne administrere og understøtte driften samt at kunne infomere dig om væsentlige forhold.

Opbevaringsperioden
Personoplysninger i relation til spørgeundersøgelser og tilfredshedsundersøgelser opbevares så længe det relevante område, der ønskes at blive undersøgt er igangværende og slettes ummidelbart herefter.

2.4 Diverse henvendelser

Kategorier af personoplysninger
Sund & Bælt kan behandle følgende almindelige personoplysninger om dig, når du henvender dig til Sund & Bælt:

Kontaktoplysninger (navn, adresse, postnummer, by, land, e-mail og telefonnummer), samt oplysninger din henvendelse omhandler.  

Formål
Sund & Bælt behandler dine personoplysninger til det overordnede formål at kunne besvare de henvendelser som Sund & Bælt måtte modtage fra dig.  

Oplysninger til brug herfor, er indsamlet direkte hos dig.

Retsgrundlag
Retsgrundlaget for behandlingen er EU Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (legitim interesse), hvor Sund & Bælt’s legitime interesse er at besvare henvendelserne.

Opbevaring
Sund & Bælt opbevarer personoplysningerne, så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt ovenfor.

Modtagelser og besvarelse af henvendelser til Sund & Bælt opbevares i 6 måneder efter sagen/henvendelsen er færdigbehandlet.

Modtagelser og besvarelse af kundeklager kan opbevares i op til 3 år for at kunne dokumenter sagsforløb.

Data som er registreret i forbindelse med behandling og besvarelse af aktindsigt gemmes i 1 år efter at besvarelsen er færdigbehandlet.

2.5 Behandling af din ansøgning om sponsorstøtte

Kategorier af personoplysninger
Sund & Bælt kan behandle følgende almindelige personoplysninger; navn, adresse, postnummer, by, land, e-mail, telefonnummer.

Formål
Når du indsender en ansøgning til Sund & Bælt om sponsorstøtte, behandler Sund & Bælt dine personoplysninger med henblik på at vurdere om du kan tildeles sponsorstøtte.  

De kilder oplysninger er indsamlet fra er direkte fra dig eller referencer, som du henviser til i din ansøgning. 

Retsgrundlag
EU Databeskyttelsesforordningens art. 6.1.b (nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i eller som måtte blive indgået)

EU Databeskyttelsesforordningens art. 6.1.f (Nødvendig for forfølgelsen af legitime interesser) hvis vurderingen medfører et afslag.

Opbevaringsperioden
Sund & Bælt vil opbevare personoplysninger, så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.

Hvis du har fået afslag på din ansøgning om sponsorstøtte, så opbevarer Sund & Bælt dine personoplysninger i 12 måneder efter modtagelsen af din ansøgning.

Hvis du får godkendt din ansøgning om sponsorstøtte opbevares personoplysningerne så længe sponsoratet er gældende og, for de personoplysninger hvor det nødvendigt for opfyldelse af Bogføringslovens krav i 5 år plus indeværende år. 

2.6 Overvågning af Sund & Bælt’s domiciler og kontorer

Kategorier af personoplysninger
Sund & Bælt behandler billede- og videomateriale om besøgende ved indgange og receptioner på Sund & Bælt’s domiciler og kontorer. 

Formål
Billede- og videomaterialet anvendes til kriminalitetsforbyggende formål for at kunne dokumentere, hvis uautoriserede personer har haft adgang til bygningen uden for almindelig åbningstid, eller uden aftale, og billede- og videomaterialet anvendes derfor til at tilsikre og dokumentere de krav der måtte opstå i forbindelser hermed.

Billede- og videomaterialet kan blive videregivet til politiet når der foreligger en dommerkendelse.

Retsgrundlag
EU Databeskyttelsesforordningens art. 6.1.f (Nødvendig for forfølgelsen af legitime interesser) hvor Sund & Bælt interesse er at dokumentere hvis personer uretmæssigt får adgang til kontoret.

Opbevaringsperioden
Billede- og videomateriale gemmes i 3 måneder, hvor de derefter slettes.

I tilfældet af en verserende sag, opbevares billede- og videomaterialet så længe sagen verserer og i en periode efter indtil sagen endeligt er afgjort.

3. Modtagere af personoplysninger

Sund & Bælt videregiver ikke dine personoplysninger, medmindre det er et lovkrav, eller det er nødvendigt for at opfylde en aftale, som Sund & Bælt har indgået med dig.

Sund & Bælt anvender endvidere leverandører, hvortil dine personoplysninger kan overlades, typisk i forbindelse med drift, udvikling og hosting af f.eks. kommunikations- og markedsføringsløsninger, udarbejdelse af markedsanalyser og IT-systemer til håndtering af forretningsdata.

Disse leverandører er databehandlere for Sund & Bælt og behandler personoplysninger under instruks fra Sund & Bælt. Sund & Bælt har indgået skriftlige databehandleraftaler med disse databehandlere.

Databehandlerne er underlagt fortrolighed og må ikke anvende personoplysningerne til andre formål end angivet i databehandleraftalen.

4. Overførsler til lande uden for EU/EØS
Sund & Bælt overfører personoplysninger til både databehandlere og underdatabehandlere etableret henholdsvis inden for og uden for EU/EØS. I de tilfælde hvor der sker overførsel af personoplysninger til databehandlere og/eller underdatabehandlere uden for EU/EØS, sikrer Sund & Bælt et lovligt overførselsgrundlag i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning. Du kan få yderligere information om det konkrete overførselsgrundlag ved at rette henvendelse til Sund & Bælt.

5. Den registreredes rettigheder efter EU Databeskyttelsesforordningens afdeling 3
Såfremt Sund & Bælt behandler personoplysninger om dig, har du ret til at anmode om indsigt, berigtigelse og sletning af dine personoplysninger samt retten til at modsætte dig behandlingen af sine personoplysninger og få behandlingen af personoplysningerne begrænset.

Hvis behandlingen af personoplysningerne er baseret på et samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket til enhver tid. Tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden tilbagekaldelsen af samtykket.

Du har endvidere ret til at modtage de personoplysninger, som de selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne. Det er f.eks. heller ikke altid muligt at efterkomme en sletningsanmodning, hvis Sund & Bælt har en legitim grund til at opbevare personoplysningerne.

Når Sund & Bælt behandler personoplysninger om dig, kan du gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte Info@SBF.dk og kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet i Danmark.

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk