Hvad søger du?

Privatlivspolitik

Læs vores privatlivspolitik som fortæller, hvordan Sund & Bælt Holding A/S behandler dine personoplysninger i forbindelse med udbuddet af www.sundogbaelt.dk.

Sund & Bælt Holding A/S – fremadrettet nævnt som Sund & Bælt, behandler de oplysninger, du giver os, eller vi indsamler om dig i overensstemmelse med gældende regler. Vi er bevidste om, at dine oplysninger skal behandles med respekt for oplysningernes fortrolighed og for dit privatliv.

Sund & Bælt vil gerne tilbyde en overskuelig og brugervenlig hjemmeside med informationer, der er relevant for dig.

For at det kan lade sig gøre, bruger vi teknologier, der kan indsamle, behandle og sortere oplysninger om, hvordan du og andre besøgende bruger vores hjemmeside. Informationerne bruges først og fremmest til at forbedre brugervenligheden samt i arbejdet med at videreudvikle hjemmesiden.

Nedenfor kan du læse om de oplysninger vi indsamler, hvordan vi behandler dem samt hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores retningslinjer.

Vi indsamler ikke oplysninger, der ikke er beskrevet i vores privatlivspolitik, ligesom vi ikke indsamler oplysninger, der kan henføres til dig uden at vi også fortæller dig om, hvordan du kan undgå det.

1. Sund & Bælt Holding A/S som dataansvarlig

Den juridiske enhed som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Sund & Bælt Holding A/S
Vester Søgade 10
1601 København V

CVR-nummer: 15694688
E-mail: persondata@sbf.dk
Telefon: +45 33 93 52 00

2. Beskrivelse af behandlingen

Formål #1

Optimering af hjemmeside og profilering

Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside: Personoplysninger indsamles ved din brug af vores hjemmeside. Disse oplysninger bruger vi til at optimere brugeroplevelsen på vores hjemmeside og medieplatforme – herunder LinkedIn samt de ydelser vi tilbyder. Se nærmere herom i vores cookie-politik.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
a)    Ved brug af “cookies” opsamles personoplysninger om din adfærd.

Kilder

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig
 • Online kilder f.eks. sociale medier, der er offentligt tilgængelige.

Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet baseret på følgende behandlingsgrundlag:

GDPR artikel 6.1.f (Nødvendig for forfølgelsen af vores legitime interesser, herunder optimering af hjemmesiden).

Modtagere

Vi kan dele dine personoplysninger med:

Leverandører, herunder IT-leverandører, som vi samarbejder med i forbindelse med optimering af din brugeroplevelse, eller anden overførsel af indholdet på hjemmesiden.

Opbevaring

Vi vil opbevare personoplysninger, så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt:

 • Cookies slettes i henhold til Sund & Bælts cookie-politik.

Formål #2

Tilmelding til nyhedsbrev

Nyhedsbreve: Administration af nyhedsbreve:

Personoplysninger anvendes til markedsføringsmæssige formål, herunder at målrette vores kommunikation med dig på baggrund af dine interesse- og fokusområder, herunder ved fremsendelse af nyhedsbreve. Læs mere om vores cookiepolitik

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 1. a)    Almindelige personoplysninger:
 • Navn*, e-mail*

Kilder

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig.

Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • GDPR artikel 6.1.a (Samtykke).

Modtagere

Vi kan dele dine personoplysninger med:

Oplysninger deles ikke.

Opbevaring

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.

 • Op til 2 år efter din tilbagekaldelse af samtykket til nyhedsbrevet.

Formål #3

Øvrige henvendelser til Sund & Bælt

 1. a)    Behandling af henvendelser til Sund & Bælts kommunikationsafdeling.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 1. a)    Almindelige personoplysninger:

Navn, e-mail, telefonnummer samt øvrige oplysninger, som din henvendelse måtte vedrøre.

Kilder

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig.

Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • GDPR artikel 6.1.f (Nødvendig for forfølgelsen af vores legitime interesser, herunder besvarelsen af henvendelser.

Opbevaring

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.

 • Op til 6 måneder fra den endelige besvarelse af henvendelsen.

3. Overførsler til lande uden for EU/EØS

Vi kan i særlige tilfælde overføre dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS (USA). Overførsler til disse tredjelande vil kun ske til specifikke formål, som nævnt under afsnit 2, og vi vil altid sikre, at der er fornødne garantier på plads der sker en overførsel til et land uden for EU/EØS.

Overførslerne vil ske i medfør af Privacy Shield-ordningen, der er indgået mellem Europa og USA. Du har mulighed for at få en kopi af overførselsgrundlaget ved at kontakte os på persondata@sbf.dk.

4. Pligtmæssig information

Oplysningerne markeret med * er obligatoriske. Hvis du ikke giver disse oplysninger, kan vi ikke sende nyhedsbreve til dig.

5. Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, fx Datatilsynet.
 • Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte persondata@sbf.dk eller tlf. +45 33 93 52 00.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Jobansøgere, lærlinge, praktikanter mv.

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Sund & Bælt Holding A/S behandler dine personoplysninger, når du ansøger om at arbejde for Sund & Bælt Holding A/S.  

 

1                 Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Sund & Bælt Holding A/S

CVR-nummer: 15 69 46 88

Vester Søgade 10

1601 København V

e-mail: hr-persondata@sbf.dk

Telefonnummer: +45 33 93 52 00

 

2                 Brug af personoplysninger

Vi behandler kun personoplysninger om dig som er relevante og tilstrækkelige til brug for vurderingen af dig til en stilling, lærlingeplads, elevplads, praktikplads mv. hos os.

I forbindelse med din ansøgning, vil vi behandle en række personoplysninger om dig. Det er som udgangspunkt almindelige personoplysninger, som du enten har oplyst i forbindelse med din ansøgning, eller det kan være personoplysninger, som du selv har offentliggjort eksempelvis på LinkedIn. Det kan også være oplysninger relateret til dine arbejdsopgaver, faglige og personlige kompetencer, performance, personlige fremtræden og samarbejdsevner.

Derfor har vi som udgangspunkt ikke brug for at modtage, og vil ikke indsamle andet end, almindelige personoplysninger om dig eller andre. Medmindre du udtrykkeligt bliver bedt om det, er der derfor en række oplysninger, som du ikke skal give os, hverken via dit CV eller når du giver oplysninger til os på anden måde.

Først og fremmest skal du ikke sende os følsomme personoplysninger. Følsomme personoplysninger er oplysninger om religion, race, politisk overbevisning, fagforeningsforhold, etnisk oprindelse, seksuel orientering, helbredsoplysninger, samt biometriske og genetiske data. 

Vi har ikke brug for og vil hverken indsamle eller ønsker at modtage de sidste fire cifre i dit personnummer, og vil heller ikke have oplysninger om lovovertrædelser eller straffedomme, medmindre vi specifikt efterspørger dem i forbindelse med ansættelsesprocessen.

3                 Kategorier af personoplysninger

Vi vil derfor alene behandle almindelige personoplysninger om dig, som typisk vil være:

 • Navn
 • Køn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Fødselsdato
 • E-mailadresse
 • Alder
 • Foto
 • Fritidsinteresser
 • Kurser og uddannelsesmæssig baggrund
 • Oplysninger om nærmeste familie
 • Bopæl
 • Personprofil test (logisk og personprofil test)
 • Tidligere beskæftigelse
 • Lønmæssige forhold
 • Kopi af eksamenspapirer
 • Noter og beskrivelser fra møder og/eller samtaler
 • arbejdserfaring
 • arbejdskompetencer
 • oplysninger knyttet til almindelige korrespondance i forbindelse med ansættelsesforløbet.

Ansøger du om at blive lærling, elev eller praktikant, kan vi også have brug for at kende dit fagforeningsmæssige tilknytningsforhold.

4                 Kilder

Vores primære kilde til oplysninger om dig vil i første omgang være de personoplysninger, som du selv har sendt til os, har offentliggjort på et socialt medie, eksempelvis LinkedIn, eller andre offentligt tilgængelige kilder.

Vi kan også modtage navneforslag fra vores medarbejdere, kunde og samarbejdsparter, og derefter afdække den persons faglige kompetencer, arbejdserfaring og lignende almindelige personoplysninger til brug for vurdering af personens egnethed til jobbet.

Når vi har vurderet din ansøgning mv., vil vi i første omgang kun indhente yderligere personoplysninger direkte fra dig via telefon og evt. et interview. Det drejer sig eksempelvis om dine lønforventninger, din faglighed, dine kompetencer og lignede arbejdsfaglige spørgsmål.

Skulle det blive nødvendigt at indhente personoplysninger om dig fra andre, eksempelvis referencer, vil det typisk ske sidst i processen.

Vi vil alene kontakte referencer, som du selv har oplyst til os og dermed har givet samtykke til, at vi kontakter den eller de pågældende. Vi vil kun fra referencer indhente de relevante og nødvendige almindelige personoplysninger om dig til brug for vurderingen af dig som kandidat til den pågældende stilling.

Endelig kan det være nødvendigt at indsamle oplysninger fra offentlige myndigheder, eksempelvis politiet (straffeattest).

5                 Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • Behandling er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler os som arbejdsgiver.
 • Behandling er nødvendig for, at vi som din arbejdsgiver kan forfølge en legitim interesse (f.eks. hvordan du præsterer. samarbejdsforhold, sygdom, advarsler, etc.)
 • I særlige tilfælde, kan vi anmode om dit samtykke til behandling af personoplysninger til et eller flere specifikke formål (fx til behandling af resultater fra din personlighedstest).
 • Ønsker vi at anvende et billede af dig til præsentation af virksomheden overfor eksterne interessenter (eks. billede i årsrapport, billede på hjemmeside e.lign.) kræver dette et skriftligt samtykke fra dig.

 

6                 Videregivelse af dine personoplysninger

Vi deler relevante og nødvendige personoplysninger om dig med eventuelle referencer, som du måtte have oplyst og som vi kontakter derefter.

For så vidt angår indgåelse af aftaler for lærlinge, elever og praktikanter, kan vi dele dine personoplysninger med dit uddannelsessted, fagforening og/eller tillidsrepræsentanten tilknyttet den byggeplads, som du vil skulle arbejde på.

Personoplysninger kan også blive videregivet til offentlige myndigheder i det omfang, at vi er forpligtet hertil i henhold til dansk ret. Endelig kan personoplysningerne blive delt med vores databehandlere og inden for Sund & Bælt-koncernen.

7                 Opbevaring af dine personoplysninger

Vi beholder dine personoplysninger så længe, som ansættelsesprocessen pågår. Vi vil slette dine personoplysninger senest seks måneder efter der er truffet endelig beslutning om ansættelsen af en anden end dig, medmindre vi har pligt til eller særligt brug for at beholde dem, eksempelvis til imødegåelse af et retskrav. Vi kan også aftale med dig, at vi beholder dine personoplysninger længere. Bliver du ansat, vil vi beholde oplysningerne som beskrevet i vores interne persondatapolitik for medarbejdere.

Du kan på ethvert tidspunkt i et forløb give udtryk for, at du ikke ønsker at gå videre. Vi vil i så fald slette dine personlige oplysninger i overensstemmelse med vores sletningsprincipper. Det vil som udgangspunkt være senest 6 måneder efter du har anmodet om ikke at gå videre. Vi vil kun opbevare dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at forfølge et legitimt formål eller påkrævet i henhold til gældende ret.

 

8                 Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan altid indgive en klage til Datatilsynet, hvis du ønsker af afgive en officiel klage.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde. Det vil afhænge af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Sidst opdateret: 29-04-2021

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk