Hvad søger du?

Vejafgifter

Vi udvikler fremtidens digitale trafik- og betalingsløsninger

Med mere end 25 års erfaring og kompetencer inden for brugerbetalt infrastruktur bidrager vi til at udvikle fremtidens digitale trafik- og betalingsløsninger til bæredygtig infrastruktur.

I Sund & Bælt har vi samlet vores initiativer for trafik- og betalingsløsninger i en division. Vi kalder den Tolling, eller på dansk opkrævning af vejafgifter. 

Leverandør til trafikløsninger

Sund & Bælt har de seneste år implementeret en række nye trafik- og betalingsløsninger i form af nyt betalingsanlæg på Storebælt, betalingsanlæg på Kronprinsesse Marys bro i Frederikssund og miljøzoner i 5 byer i Danmark, alt sammen leveret med den samme driftsorganisation og på den samme systemplatform. Både organisation og systemplatform er designet til at levere nye trafik- og betalingsløsninger og Tolling i Sund & Bælt er allerede i gang med både at udvide miljøzoneordningen til omfatte personbiler, forberede betalingsanlæg på Femernforbindelsen og at implementere en kilometerbaseret og CO2-differentieret vejafgift for lastbiler.

Bizz og nummerplade

Selskabet Brobizz A/S står bag betalingsprodukterne, Bizz og betaling med nummerplade.

Betalingsprodukter gør det muligt at betale afgifter automatisk ved bl.a. færger, broer, tunneler og parkering.

Det giver kunder en nem rejse gennem Danmark, uden stop ved betalingsbroer og fumlen med kreditkort og reservationsnummer ved færger. 

"Sund & Bælts opgaveportefølje inden for Tolling gør det muligt at lave trafikløsninger billigere, hurtigere og mere sikkert."
Ole Lykke Christensen, Tolling Direktør i Sund & Bælt

Storebælts betalingsanlæg

Storebælts betalingsanlæg ligger i Korsør og er bygget sammen med Storebælts administrationsbygning, hvor bl.a.  Storebæltsforbindelsens overvågningsrum – kaldet O-rummet – er placeret.

I januar 2020 kunne trafikanter opleve et nyt betalingsanlæg inden de krydsede Storebælt. Efter mere end 20 år blev betalingsanlægget opgraderet med ny teknologi. Opgraderingen har betydet, at det både er blevet hurtigere og nemmere at komme over broen.

Med automatisk betaling som nummerpladen og bizz, kommer trafikanter ikke blot hurtigere igennem betalingsanlægget. De opnår også de bedste priser efter regeringen 1. januar 2018 valgte at nedsætte taksterne for passage af Storebæltsbroen.

Danmarks første Free Flow-system

Da Kronprinsesse Marys Bro blev indviet den 28. september, var det en hel ny type betalingsanlæg, der sikrede automatisk opkrævning af betaling. Anlægget var et såkaldt Free flow anlæg. Et anlæg uden fysiske bomme og medarbejdere til at håndtere betaling fra de passerende bilister. I stedet bestod anlægget af master i hver side af vejen, som registrerede køretøjerne via Bizz eller nummerplade. 

Free Flow anlægget blev taget ned i 2021 i forbindelse med infrastrukturplan 2035. 

 

 

Kameraer bidrager til kontrol af Miljøzoner

Sund & Bælt udfører opgaven omkring de fem miljøzoner i København, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg for Miljøstyrelsen. I juni 2020 vedtog Folketinget ny lovgivning, som gav Sund & Bælt  opgaven med håndhævelsen af miljøzonereglerne over for køretøjer, som kører i miljøzonerne, og samtidig blev automatisk digital kontrol i miljøzonerne indført.

Kontrollen er baseret på automatisk check af nummerplader med kameraer, der bruger nummerpladegenkendelsesteknologi, den såkaldte ANPR-teknologi (Automatic Number Plate Recognition). Teknologien er også kendt fra Storebæltsbroen, når trafikanter kører gennem betalingsanlægget.


Vejafgiftsforsøg med personbiler

I de næste år gennemføres et vejafgiftsforsøg med personbiler af DTU i samarbejde med Sund & Bælt. Forsøget vil se på, hvordan vejafgifter virker i praksis på trængsel, klima, sundhed, trafiksikkerhed og miljø.

 

Kilometerbaseret og CO2-differentieret vejafgift for lastbiler

Fra 2025 skal lastbiler betale vejafgift efter, hvor meget CO2 de udleder. Afgiften træder i kraft fra 1. januar 2025.

Opgaven med implementering og efterfølgende drift af vejafgiftsordningen, herunder opkrævning og kontrol, placeres hos Sund & Bælt.

Vejafgifter vil primært blive opkrævet via EETS-udbydere.

Vidste du, at...

EETS bidrager midlerne til en bæredygtig infrastruktur?

Den øgede trafik stiller krav til infrastrukturen og derfor er brugerbetalt infrastruktur blevet indført flere steder i Europa – også i Danmark.

For at sikre sammenhængen på tværs af hele det europæiske vejnet, arbejdes der på, gennem European Electronic Tolling Service (EETS), at gøre det muligt for trafikanter let at betale vejafgifter i hele Europa.

Med vores kompetencer og initiativer inden for brugerbetalt infrastruktur understøtter Sund & Bælt implementering af EETS med digitale tolling initiativer.

Få det samlede overblik over vores digitale betalingsløsninger her:

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk