Latest news

5. feb 2021

Danske eksperter tester sejladssikkerhed ved Femern-byggeri

Sikkerheden for skibstrafikken er i højsædet, når Femern-tunnelen skal bygges i Femern Bælt. Femern A/S har sammen med FORCE i Lyngby gennemført omfattende simuleringer og testet samarbejdet med de operatører, der overvåger skibstrafikken døgnet rundt.

4. feb 2021

Sund & Bælt indgår ny 10-årig beredskabsaftale for Storebælt

Den nye aftale med Slagelse Kommune sikrer det fremtidige beredskab på broen og i tunnellen i 10 år sammen med bedre øvelses- og træningsfaciliteter. Aftalen giver et anseligt løft til den samlede sikkerhed omkring Storebæltsforbindelsen.

Webcam på Storebælt

Følg også med på trafikken.dk

eller se kameraet fra Sprogø