Hvad søger du?

"Vores ambition er at skabe infrastruktur, der binder Danmark sammen og fremmer bæredygtig mobilitet til gavn for borgerne, erhvervslivet og forsyningssikkerheden."
Mikkel Hemmingsen, CEO i Sund & Bælt

Projekter

Østlig Ringvej

Som en del af den politiske aftale om ”Infrastrukturplan 2035” skal der gennemføres en undersøgelse af en ny Østlig Ringvej (havnetunnel) anlagt som sænketunnel langs Amagers Østkyst.

Læs mere

Kilometerbaseret og CO2-differentieret vejafgift for lastbiler

Fra 2025 skal lastbiler betale vejafgift efter, hvor meget CO2 de udleder. Det er regeringen og et flertal i Folketinget blevet enige om. Aftalen er endnu et skridt på vejen til at realisere målet om 70 pct. drivhusgasreduktion i 2030.

Stormflodssikring af København

En oversvømmelse af hovedstadsområdet vil få store konsekvenser. Transportministeriet koordinerer derfor med afslutning i 2024 en forundersøgelse af en samlet stormflodsplan.

Læs mere

Tolling bidrager til grøn omstilling af vejtransporten

Med mere end 20 års erfaring og kompetencer inden for brugerbetalt infrastruktur bidrager vi til at udvikle fremtidens digitale trafik- og betalingsløsninger til bæredygtig infrastruktur.

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk