Hvad søger du?

"Vores ambition er at skabe infrastruktur, der binder Danmark sammen og fremmer bæredygtig mobilitet til gavn for borgerne, erhvervslivet og forsyningssikkerheden."
Mikkel Hemmingsen, CEO i Sund & Bælt

Projekter

Forundersøgelse af en fast forbindelse over Kattegat

Hvis Kattegatforbindelsen bliver en realitet, vil det være danmarkshistoriens største og dyreste anlægsprojekt

Læs mere

Østlig Ringvej

Som en del af den politiske aftale om ”Infrastrukturplan 2035” skal der gennemføres en undersøgelse af en ny Østlig Ringvej (havnetunnel) anlagt som sænketunnel langs Amagers Østkyst.

Læs mere

Udvidelse af Københavns Lufthavn Station

De kommende år udvider vi togstationen ved Københavns Lufthavn, så der bliver plads til flere passager- og godstog på fremtidens jernbane.

Læs mere
Sprog: Dansk

Sprog: Dansk