Storebæltsbroens hængere

Projekter i Europa

Siden Partner A/S blev etableret i 2001, har virksomheden været involveret i adskillige projekter i Europa.

Den faste forbindelse til Saaremaa, Estland
Forbindelsen er en 10 km fast forbindelse mellem fastlandet og øen Saaremaa. Formålet var at finde frem til den bedst mulige løsning til den faste forbindelse mellem fastlandet og Saare amt. Partner A/S blev ansat til at yde konsulentbistand til Økonomiministeriet gennem Vejdirektoratet i forbindelse med miljøforhold, trafikøkonomi, finansielle samt udførelsesmæssige problemstillinger og til at udarbejde referencerammer for fremtidige tiltag.

Sænketunnel i Porto Garibaldi, Italien
Provinsen Ferrara planlægger at bygge en sænketunnel med vejbaner ved Porto Garibaldi. Tunnelen skal erstatte en eksisterende bro, der er en del af hovedvejen SS309 Romea mellem Venedig og Ravenna, hvilket vil give nye udviklingsmuligheder i kystområdet. Det er planen, at tunnelen skal indeholde to vejbaner og en cykelsti i hver retning. Partner A/S har ydet konsulentbistand til provinsen Ferrara.

Citytunnel, Sverige
Den 17 km lange Citytunnel forbinder Øresundsforbindelsen med hovedbanegården i Malmø. Tunnelen har forbedret effektiviteten i togdriften markant for passagerne og for fragttransporten i Malmø. Partner A/S har været ansvarlig for opgaver i forbindelse med projektering, udbudsmateriale, strategi, design og geoteknologi.

Tunnel under Bosporus, Tyrkiet
Et japansk finansieret projekt står for at anlægge Tyrkiets første jernbaneforbindelse mellem Europa og Asien under Bosporusstrædet i Istanbul. Projektet centrerer sig om en ca. 2 km lang sænketunnel 75 m under havet. I hver ende af sænketunnelen forbinder borede tunneler jernbanen med Tyrkiets eksisterende jernbanenet. Partner A/S har ydet teknisk, strategisk og organisationsmæssig konsulentbistand til det rådgivende konsulentfirma.

Preveza-Aktio-tunnelen, Grækenland
Preveza-Aktio-tunnelen i Grækenland blev åbnet for trafik i juli 2002. Partner A/S assisterede bygherren TEO-AKTOR JV med projektering af drifts- og vedligeholdelsesopgaverne.

Messinastrædet, Italien
En 3 km lang hængebro, der skal forbinde Sicilien med det italienske fastland, er blevet projekteret. Partner A/S har assisteret COWI med projektering, specielt i forbindelse med drift og vedligeholdelse.

 

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld