Hvad søger du?

Strategi

Megaprojekter fra vugge til grav

Sund & Bælt leverer de største brugerbetalte infrastrukturprojekter til Danmark.

Vi leverer dem effektivt og bæredygtigt. Vi sikrer, at de kan finansieres via brugerbetaling med garanti fra den danske stat i hele projektets livsfase fra planlægning til drift og vedligehold. Livsfasen er vores værdikæde.

Vi har de bedste kompetencer til at finansiere, planlægge, projektere, anlægge, drive og vedligeholde samt opkræve betaling. Vi understøtter en arbejdsform, hvor vores spidskompetencer samarbejder på tværs og udnytte synergier. Det sikrer, at vi arbejder effektivt og reducerer risici.

Vores vision

Vi vil være bedst til at anlægge, drive og finansiere brugerbetalt infrastruktur i Danmark og Europa.

Vores mission

For at styrke mobiliteten til gavn for de rejsende driver og udvikler vi vores anlæg, så der er bedst mulig balance mellem kvalitet, økonomisk effektivitet og sikker trafikafvikling.

Governancestruktur i Sund & Bælt koncernen

Bestyrelserne i Sund & Bælt Holding A/S, samt bestyrelserne i datterselskaberne fastlægger den overordnede strategi, følger op på implementering og overvåger det enkelte selskabs resultater. Bestyrelserne er desuden ansvarlig for den overordnede ledelse i det enkelte selskab.

Bestyrelseskommissorier

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk