Hvad søger du?

Organisering & Ledelse

Sund & Bælt består af 8 selskaber

Holdingselskabet Sund & Bælt ejer aktierne og varetager styring af aktiviteterne i de 100 pct. ejede datterselskaber.

Se Sund & Bælts bestyrelse her og ledelse her

Via A/S Øresund ejer Sund & Bælt Holding halvdelen af Øresundsbro Konsortiet, som ejer og driver Øresundsbron. Det statslige svenske selskab SVEDAB AB ejer den anden halvdel af Øresundsbro Konsortiet.

Løsningen af vores opgaver er organiseret som vist på nedenstående organisationsdiagram:

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk