Hvad søger du?

A/S Femern

Femern A/S' opbygning

Femern A/S er en del af Sund & Bælt Holding A/S, som ejes 100 pct. af det danske Transportministerium. Sund & Bælt Holding A/S er også ansvarlig for den faste forbindelse over Storebælt.

Femern A/S har hovedkvarter i København. Derudover har selskabet kontorer i Burg (på Fehmarn) og Rødbyhavn. Selskabet har pr. 31. december 2020 129 ansatte.

Europas nye genvej

Femern A/S har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse over Femern Bælt mellem Danmark og Tyskland, herunder koblingspunkterne til de danske landanlæg.

Som en del af projektforberedelserne er Femern A/S også ansvarlig for at gennemføre udbud af byggeopgaverne på kyst til kyst-forbindelsen.

Selve kyst til kyst-forbindelsen er et dansk ejet anlæg, 100 pct. finansieret af den danske stat, mens Danmark og Tyskland hver især står for at finansiere og udbygge de respektive trafikanlæg på land.

 

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk