Hvad søger du?

Bæredygtighed

Vi tager ansvar

Det forpligter at være en af Danmarks store infrastrukturforvaltere. Sund & Bælt tager et samfundsansvar og ønsker at bidrage til såvel den sociale som den miljømæssige og økonomiske bæredygtighed.

Social ansvarlighed

Vi arbejder for et sundt og sikkert arbejdsmiljø, der lever op til alle danske overenskomster og vilkår. Sund & Bælt ønsker desuden at være del af et rummeligt arbejdsmarked, der udvikler mennesker og løfter fagligheder.

Læs mere

Miljø- og klimaansvarlighed

Vi tager ansvar for de miljø- og klimamæssige påvirkninger, som vores samlede aktiviteter giver anledning til. Det omfatter både anlægs- og driftsfasen for vores anlæg og deres omgivelser.

Læs mere

Økonomisk ansvarlighed

Vores forbindelser er finansieret via den såkaldte statsgarantimodel, hvor staten garanterer for de lånte penge. Statsgarantimodellen gør det muligt at realisere forbindelserne, uden at det koster på velfærden.

Læs mere
"Vores ambitionen er, at alt hvad vi foretager os, gør vi så bæredygtigt som muligt. Vi tager ansvar."
Mikkel Hemmingsen, CEO i Sund & Bælt

Peberholmen

Naturen på Peberholm er interessant, da vi kan følge, hvordan arter indvandrer, og hvordan dyre- og planteliv udvikles på en forholdsvis isoleret lokalitet.

Sprogø er en naturperle

Sprogø midt i Storebælt forbinder Storebæltsforbindelsens to broer og tunnel. Sprogø er 154 ha og øen er blevet udvidet ca. fire gange i forhold til sin oprindelige størrelse i forbindelse med anlæggelse af forbindelsen. 

De seneste 20 år har naturforvaltningen på Sprogø haft fokus på at bevare og udvikle øens naturværdier. Ifølge en rapport er Sprogø i dag en naturperle med yngle- og rastesteder for arter af international art

Barren skal sættes højt

Sund & Bælts politik for samfundsansvar (CSR) tager udgangspunkt i vores værdigrundlag og i de ti principper i FN’s Global Compact, der omfatter menneskerettigheder inkl. arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse og anti-korruption.

De ti Global Compact-principper

  1. Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder
  2. Virksomheden bør sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne
  3. Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling
  4. Virksomheden bør støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde
  5. Virksomheden bør støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde
  6. Virksomheden bør afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold
  7. Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer
  8. Virksomheden bør tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed
  9. Virksomheden bør opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier
  10. Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse
Sprog: Dansk

Sprog: Dansk