Hvad søger du?

Vores CSR-politik

Sund & Bælt efterlever de til enhver tid gældende love og forpligtelser, vi har tilsluttet os, og vores ansvarlighed tager udgangspunkt i de områder, hvor vi bedst kan gøre en forskel. I vores arbejde med samfundsansvar ønsker vi at opretholde en åben dialog med væsentlige interessenter. Vi sætter mål for vores aktiviteter og rapporterer årligt på vores fremskridt.

Social ansvarlighed

Sund & Bælt forpligter sig til at:

  1. Opretholde et sundt og sikkert arbejdsmiljø og arbejde aktivt for at undgå arbejdsulykker for såvel medarbejdere som samarbejdsparter, der arbejder på vores anlæg og i vores kontorer.
  2. Respektere internationale menneskerettigheder i alle virksomhedens aktiviteter.
  3. Arbejde med ligestilling og ikke-diskrimination.

 

Miljø- og klimaansvarlighed

Sund & Bælt forpligter sig til at:

  1. Sikre, at trafikafvikling på selskabets anlæg og selskabets drift og vedligeholdelse gennem-føres under størst mulig hensyn til virkningen på klimaet og på det omgivende miljø.
  2. Forebygge og minimere miljø- og klimapåvirkninger fra selskabets aktiviteter.
  3. Aktivt arbejde med bæredygtig brug af ressourcer og naturbeskyttelse.

 

Økonomisk ansvarlighed

Sund & Bælt forpligter sig til at:

  • Arbejde på løbende at forbedre vores økonomiske resultater ved at sætte høje mål for vækst- og værdiskabelse og levere konkurrencedygtige resultater på disse områder.
  • Anvende en nul-tolerance politik i relation til korruption, herunder bl.a. bestikkelse, smørelse og bedrageri.
  • Opretholde en åben og gennemsigtig dialog med interessenter.


Sund & Bælts Antikorruptionspolitik og retningslinjer for antikorruption samt vores Whistleblowerordning uddyber desuden vores holdninger på det økonomiske område.

Sund & Bælt har også en Sponsorpolitik og et Adfærdskodeks for ansvarlig leverandørstyring (Code of Conduct), der udmønter retningslinjer i CSR-arbejdet overfor vores sponsoratmodtagere og overfor vores leverandører.

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk