Hvad søger du?

Miljøpolitik

Sund & Bælt støtter en bæredygtig udvikling og bidrager til at opfylde de mål, som samfundet opstiller på miljø- og klimaområdet. Det sker ved at sikre, at trafikafviklingen på selskabets anlæg og selskabets drift og vedligehold gennemføres under hensyn til virkningen på det omgivende miljø.

Sund & Bælt støtter en bæredygtig udvikling og vil bidrage til at opfylde de mål, som samfundet opstiller på miljø- og klimaområdet, ved at sikre, at trafikafviklingen på selskabets anlæg og selskabets drift og vedligehold gennemføres under størst mulig hensyn til virkningen på det omgivende miljø.

Det er Sund & Bælts politik gennem en proaktiv indsats at forebygge og minimere miljø- og klimapåvirkninger fra selskabets aktiviteter. Dette skal udmøntes i:

  1. at der til stadighed foregår en aktiv indsats for at reducere miljø- og klimapåvirkninger herunder gennemføres en bevidst og styret indsats for at skabe miljøforståelse hos medarbejdere og samarbejdsparter,
  2. at der udøves en aktiv naturforvaltning, så Sprogø bevares som et unikt naturområde, der samtidigt giver de rejsende en god visuel oplevelse ved passage af Storebæltsforbindelsen,
  3. at grønne områder vedligeholdes under udvisning af naturhensyn,
  4. at anvende en forsigtighedstilgang, hvor der er risiko for miljøpåvirkninger ved implementering af nye aktiviteter,
  5. at støtte udviklingen af miljøvenlige teknologier og indførelse af disse i driften, hvor det er til gavn for selskabet og økonomisk forsvarligt,
  6. at minimere risiko for miljøuheld forårsaget af trafikanter på anlæggene, bl.a. gennem målrettet information om vejr- og trafikforhold, gennem forebyggende drift og vedligehold af vej- og jernbaneanlæg, en effektiv vintertjeneste samt ved anvendelse af trafikalt sikre afspærringer under vej- og sporarbejder,
  7. at forebygge miljøuheld forårsaget af drift og vedligehold på selskabets anlæg, ved bl.a. at stille krav om effektiv styring af kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøindsats.
Sprog: Dansk

Sprog: Dansk