Hvad søger du?

Vores faste forbindelser

Styrket mobilitet

Danmark er broernes land. Som danskere er vi velsignet med lange‚ smukke kyststrækninger og landsdele adskilt af vand. Det gør broerne til en uundværlig del af vores infrastruktur.

Vi driver og udvikler trafikale livsnerver: Storebæltsforbindelsen og Øresundsforbindelsen, og snart også Femernforbindelsen.

“Vi er altid nysgerrige på, hvilke nye teknologier vi kan tage i brug for at drive vores forbindelser effektivt og med den rigtige kvalitet."
Mikkel Hemmingsen, CEO at Sund & Bælt

Digitalisering bidrager til optimeret drift

Vi sætter vores ekspertise om de faste forbindelser i spil til at udvikle komplekse digitale løsninger.

Det betyder, at vi anvender avanceret datadrevet teknologi til at vedligeholde og levetidsforlænge forbindelserne.

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk