Hvad søger du?

Bevarelse af elementfabrik

Arbejdet med bevaringen af elementfabrikken er påbegyndt. Sund & Bælt har igangsat den miljøkonsekvensvurdering (VVM), som skal udgøre grundlaget for den politiske beslutning om at bevare elementfabrikken.

Når produktionen af tunnelelementerne til Femern Bælt-byggeriet er færdiggjort, er elementfabrikken ved Rødbyhavn på Lolland oprindeligt planlagt til at skulle rives ned. Sammen med den dertilhørende arbejdshavn, adgangsveje, forsyningspunkter og kontor- og administrationsfaciliteter mv. udgør fabrikken et stort, samlet produktionsområde ved Rødbyhavn.

Offentlig idé- og forslagsfase

Sund og Bælt indleder miljøkonsekvensvurderingen med en offentlig idé- og forslagsfase. Her har borgere, virksomheder, myndigheder og andre interessenter mulighed for at komme med idéer, forslag og synspunkter, der kan indgå i det videre arbejde.


Vi vil derfor gerne høre din mening. Du kender lokalområdet, og kan måske bidrage med vigtig viden eller gode idéer til miljøkonsekvensvurderingen.

Idéfasen løber fra mandag den 31. oktober 2022 til og med mandag den 28. november 2022.

Du kan bidrage med dine forslag eller idéer via mail: elementfabrik@sbf.dk

Vi gør opmærksom på, at dine bemærkninger bliver offentliggjort, så tænk over brugen af personoplysninger. Undgå personoplysninger i emne og overskrift. Ved afgivelse af høringssvar samtykker du til offentliggørelse af svaret, herunder dit navn og mailadresse.

Indsend  senest den 28. november 2022.

Læs mere i vores informationspjece.

 

Se præsentation og optagelse fra borgermøde

I forbindelse med idé- og forslagsfasen for bevarelsen af elementfabrikken har Sund og Bælt afholdt borgermøde den 13. og 17. november 2022.

Præsentation fra borgemødet den 17. november kan ses her.

Borgermødet den 17. november blev afholdt både fysisk i Rødbyhavn samt online. Se borgermødet her.

Den 28. juni 2021 indgik et flertal i Folketinget en politisk aftale om ”Infrastrukturplan 2035”. Af aftalen fremgår følgende om elementfabrikken ved Rødbyhavn: 

”Parterne ser positivt på muligheden for, at Sund & Bælt bevarer den kommende elementfabrik, som etableres ved Rødbyhavn på Lolland i forbindelse med Femern Bælt-forbindelsen. Det vil fastholde lokale arbejdspladser på Lolland samtidig med, at fabrikken kan bidrage til at billiggøre kommende projekter, da der ikke vil være behov for at etablere nye produktionsfaciliteter til projekterne.”

 

Kontakt os på elementfabrik@sbf.dk  

Der er mange samfundsmæssige fordele ved at bevare elementfabrikken – bl.a. økonomiske-, miljømæssige- og tidsmæssige fordele samt ikke mindst muligheden for at bevare arbejdspladser.

Ud over at levere elementer til fremtidige statslige megainfrastrukturprojekter vil fabrikken kunne bruges til andre statslige (og ikke statslige) megaprojekter, som kræver produktions- og udskibningsfaciliteter. Det vil bl.a. være en oplagt mulighed at producere og udskibe elementer til den store udbygning af vindenergi, som er nødvendig for at nå regeringens ambition om klimaneutralitet i 2050.

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk