Hvad søger du?

Om os

Infrastruktur til borgerne, erhvervslivet og forsyningssikkerheden

En helhedsorienteret tilgang

Sund & Bælt løfter samfundets største trafikale anlægsinvesteringer og binder Danmark bedre sammen nationalt og internationalt. Til gavn for borgerne, erhvervslivet og forsyningssikkerheden.

Som statsejet aktieselskab arbejder vi altid langsigtet og helhedsorienteret. Sund & Bælt leverer analyser af mulige fremtidige trafikale forbindelser, vi etablerer finansieringen af de politisk besluttede løsninger, og vi står for projektering, anlæg, drift og vedligehold af anlæggene i deres samlede levetid.

Derved skaber vi bedre infrastruktur uden at belaste velfærden. Sund & Bælts forretningsmodel genererer overskud og vores løsninger understøtter samfundsøkonomisk vækst.

Styrket mobilitet

Storebæltsbroens 254 meter høje pyloner er kendt af alle danskere, og det er i dag en selvfølge for de fleste, at Øst- og Vestdanmark hænger landfast sammen. Broen er samtidig et synligt symbol på den dybe ekspertise, vi har med anlæg og drift af broer og tunneller.

Vi har dyb viden om alt fra byggemetoder og valg af materialer til miljøanalyser og internationale udbudsprocedurer. Vi har de nødvendige it-systemer og produktionsfaciliteter, og vi har ikke mindst organisationen og knowhow’en til anlæg, drift, dataopsamling og vedligehold i den samlede levetid.

Vi håndterer komplekse anlæg

Derfor kan vi etablere selv meget store og komplekse forbindelser med stor forudsigelighed og lavest mulig risiko. Uanset om det er broer, tunneller, vejanlæg eller andre komplekse trafikale anlægsopgaver.

Digitale løsninger

Sund & Bælts ekspertise omfatter også udvikling af komplekse digitale løsninger. Vi anvender avanceret datadrevet teknologi til vedligeholdelse og levetidsforlængelse af infrastrukturanlæg samt til driften af forbindelser og betalingsanlæg – herunder trafikstyring, nummerpladegenkendelse, applikationsdrift og risikostyring m.v.

Ud over egne anlæg kan de digitale løsninger også anvendes til trafikkontrol andre steder i samfundet - eksempelvis til miljøzoner, vejafgifter eller fartkontrol.

Teknologi styrker mobiliteten

I Sund & Bælt udnyttes de muligheder, teknologien byder for at sikre rejsende har en velfungerende infrastruktur, som altid er tilgængelig.

Fremmer bæredygtighed

Sund & Bælt fremmer bæredygtighed igennem vores samlede aktiviteter. Vi sikrer et godt arbejdsmiljø og bidrager til et rummeligt arbejdsmarked, der udvikler mennesker og løfter fagligheder gennem ansvarlig rekruttering og uddannelse af næste generation i tæt samarbejde med de relevante organisationer og myndigheder.

Vi tager størst muligt hensyn til vores aktiviteters virkning på klimaet og det omgivende miljø i både anlægs- og driftsfasen – herunder arbejder vi aktivt med bæredygtig brug af ressourcer og naturbeskyttelse.

Dermed fremmer vi bæredygtig mobilitet på vej og jernbane i både dansk sammenhæng og på den europæiske transportkorridor. Vi minimerer klimabelastende omvejskørsel og trængsel, og vi øger dynamikken i erhvervslivet og samfundet.

Bæredygtigthed en del af vores DNA

Det forpligter at være en af Danmarks store infrastrukturforvaltere. Sund & Bælt tager et samfundsansvar og ønsker at bidrage til såvel den sociale som den miljømæssige og økonomiske bæredygtighed.

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk