Hvad søger du?

Om os

Infrastruktur til borgerne, erhvervslivet og forsyningssikkerheden

Vi forbinder mennesker og bygger veje ind i fremtiden

Sund & Bælt binder Danmark sammen, fremmer grønnere mobilitet og udvikler fremtidens digitale trafikløsninger. Vi bygger under hensyn til naturen og driver infrastruktur til gavn for borgere, erhvervsliv og samfund.

Som statsejet aktieselskab arbejder vi altid langsigtet og helhedsorienteret. Sund & Bælt leverer analyser af mulige fremtidige trafikale forbindelser, vi etablerer finansieringen af de politisk besluttede løsninger, og vi står for projektering, anlæg, drift og vedligehold af anlæggene i deres samlede levetid.

Derved skaber vi bedre infrastruktur uden at belaste velfærden. Sund & Bælts forretningsmodel genererer overskud og vores løsninger understøtter samfundsøkonomisk vækst.

Læs mere om vores finansiering

Styrket mobilitet & udvikling

Danmark har som lille nation med tusindvis af kilometer kystlinje altid været afhængig en af effektiv infrastruktur og stærke forbindelser til vores nabolande.

Sund & Bælt har ansvaret for at udvikle, anlægge, finansiere og drive de broer og tunneler, der forbinder Danmark nationalt og internationalt. Forbindelser, der fremmer regional erhvervsudvikling, sikrer samfundsmæssig og kulturel sammenhængskraft samt understøtter forsyningssikkerheden. 

Disse ikoniske anlæg ved Storebælt, Øresund og snart Femern Bælt er finansieret af statsgaranterede lån, der tilbagebetales af brugerne. Det er en finansieringsmodel, som fremmer udvikling af bæredygtig infrastruktur i hele landet og kan skabe et økonomisk overskud til velfærd.

 

Vi håndterer komplekse anlæg

Derfor kan vi etablere selv meget store og komplekse forbindelser med stor forudsigelighed og lavest mulig risiko. Uanset om det er broer, tunneller, vejanlæg eller andre komplekse trafikale anlægsopgaver.

Læs mere om vores forbindelser

Vores viden gør os effektive

Sund & Bælt har gennem fire årtier udviklet sig som organisation fra at drive ét stort anlægsprojekt ad gangen til sideløbende at håndtere flere projekter i forskellige udviklingsstadier.

Det betyder, at vores specialister kan arbejde på tværs af projekterne i en samlet værdikæde og dermed bedre udnytte vores samlede viden og ressourcer optimalt samt producere innovative løsninger til drift og vedligehold af stor samfundsmæssig værdi.

Læs mere om vores projekter

Sund & Bælt har i samarbejde med vores partnere udviklet digitale værktøjer til vedligehold af vores anlæg, hvilket har betydet en estimeret fordobling levetiden på Storebæltsbroen og dermed også en markant klimagevinst. Desuden benyttes vores automatiserede tolling-systemer fra betalingsanlæggene i dag til kontrolfunktioner ifm. miljøzoner og trængselsprojekter i storbyerne.

Læs mere om Sund & Bælts strategi

Teknologi styrker mobiliteten

I Sund & Bælt udnyttes de muligheder, teknologien byder for at sikre rejsende har en velfungerende infrastruktur, som altid er tilgængelig.

Læs mere om den digitale drift og anlæggenes længere levetid

Vi fremmer grønnere mobilitet

Hos Sund & Bælt etablerer vi ikke blot stærke forbindelser mellem mennesker og landsdele – vi ønsker at bygge bæredygtige veje ind i fremtiden.

Vores anlægsfilosofi Building with Nature integrerer hensyn til miljø, energireducering og biodiversitet i alle vores projekter, og målet er at efterlade mere natur, end vi inddrager.

Skalaen af vores anlæg og projekter fordrer også en høj grad af information og involvering af berørte borgere. Det har vi stor respekt for, og det er en indsats, vi prioriterer højt i alle sammenhænge.

Vi sigter mod en mangfoldig medarbejdersammensætning med plads til forskellighed og forudsætninger for at skabe bedre forståelse og positive forbindelser. Vi vil også sikre høj frekvens af unge lærlinge på vores anlægsprojekter samt bidrage til kvaliteten af deres uddannelse.

Sund & Bælt ønsker desuden generelt at skubbe bygge- og anlægsbranchen i en mere bæredygtig retning ved at investere i udviklingen af grønnere teknologi og metoder til anlæg og vedligehold.

Læs mere om, hvordan vi fremmer grønnere mobilitet og bæredygtighed

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk