Hvad søger du?

Finansiering & Økonomi

Infrastruktur finansieres gennem statsgarantimodellen

Statsgarantimodellen fungerer på den måde, at den danske stat garanterer for lånene til anlægget på Storebælt og til Øresund Landanlæg. Den danske og den svenske stat garanterer solidarisk for lånene til anlægget på Øresund mellem den danske og den svenske kyst.

Det ville ikke have været muligt at realisere projekterne, hvis de skulle have været finansieret med midler fra de offentlige budgetter i Danmark og for Øresundsforbindelsens vedkommende også Sverige. Begge projekter står i dag på økonomisk fast grundlag og holder sig inden for deres planlagte tilbagebetalingstid. Samme statsgarantimodel anvendes ved den fremtidige faste forbindelse over Femern Bælt.

Ved statsgarantimodellen er finansieringen baseret på, at selskabet optager lån på de finansielle markeder eller hos staten. Staten stiller garanti for lånene mod en garantiprovision, hvilket takket være den danske stats høje kreditværdighed giver mulighed for gunstige lånevilkår. Der bliver opkrævet brugerbetaling, som – efter afholdelse af udgifter til drift og vedligeholdelse – bliver anvendt til at betale renter og afdrag på lånene.

Et afgørende element ved statsgarantimodellen er, at indtægterne fra brugerbetalingen anvendes til at opfylde de forpligtelser, der er indgået i forbindelse med forberedelsen og etableringen af anlægget. Ud over værdien af garantierne modtager projektselskabet ingen statsstøtte, men skal derimod i de fleste tilfælde betale et gebyr til staten for garantien.

Rapporter

Læs årsrapporter og delårsrapporter i vores oversigt over udgivelser

Find rapporter

Finanskalender

Få et overblik over finanskalendere for Sund & Bælt Holding A/S, A/S Storebælt og A/S Øresund

Læs mere

Økonomisk betydning

Store faste forbindelser skaber nye muligheder, også for erhvervsliv og borgere på lokalt og regionalt niveau.

Læs mere

OPP: Offentlig - Privat - Partnerskab

OPP er en organisationsmodel, hvor offentlige og private går sammen om store projekter, fx infrastrukturprojekter. Sund & Bælt har udgivet en rapport, som samler viden  og erfaring med OPP i Danmark.

Læs mere

Skattepolitik

Sund og Bælts skattepolitik gælder for alle koncernens selskaber og omfatter alle skatteforhold.

Læs mere

Rapport om statsgarantimodellen

Sund & Bælt har udgivet rapporten ‘Den danske statsgrantimodel’, som detaljeret beskriver funktionsmåden for og virkningerne af den danske statsgarantimodel for finansiering af store trafikale infrastrukturprojekter. Rapporten kommer også ind på de erfaringer, som Danmark (til dels sammen med Sverige) allerede har gjort sig med denne model.

Statgarantimodellen understøtter samfundsudvikling

Statsgarantimodellen blev anvendt til at realisere de faste forbindelser over Storebælt og over Øresund. Det ville ikke have været muligt at realisere disse projekter, hvis de skulle have været finansieret med midler fra de offentlige budgetter i Danmark og Sverige.

Begge projekter står i dag på økonomisk fast grund og holder sig inden for deres planlagte tilbagebetalingstid.

Læs mere

Sådan fastsættes brotaksterne

Det er brugerne af Storebæltsforbindelsen og Øresundsbron, der betaler anlæggene. Taksterne sættes først og fremmest, så de to selskaber til enhver tid kan tilbagebetale deres gæld.

Læs mere

Det har forbindelserne kostet

Anlægssummen for de forskellige store infrastrukturanlæg er finansieret via statsgarantimodellen og lånene betales tilbage af brugerne af anlæggene.

Læs mere
Sprog: Dansk

Sprog: Dansk