Hvad søger du?

Anlægsomkostninger & gæld

Det har forbindelserne kostet

Anlægssummen for de forskellige store infrastrukturanlæg er finansieret via statsgarantimodellen, og lånene betales tilbage af brugerne af anlæggene.

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk