Hvad søger du?

Anlægssum for Storebæltsforbindelsen

Anlægssummen for de forskellige store infrastrukturanlæg er finansieret via statsgarantimodellen og lånene betales tilbage af brugerne af anlæggene.

Anlægssummen for Storebæltsforbindelsen udgjorde ved ibrugtagningen i 1998 ca. 26,44 mia. kr. i løbende priser (svarende til ca. 38,1 mia. kr. i 2020-priser). Vej og jernbane tegner sig omtrent for hver sin halvdel af anlægssummen.

Hele anlægssummen inklusive renter betales tilbage udelukkende af brugerne, dvs. bilisterne og Banedanmark. I 2021 betalte bilisterne 2.932 mio. kr. i broafgift, mens det årlige vederlag fra Banedanmark udgjorde 290 mio. kr.

Den rentebærende nettogæld for A/S Storebælt udgjorde 17,7 mia. kr. ved udgangen af 2021. Tilbagebetalingstiden er forlænget med 2 år til 36 år (svarende til 2034), primært som følge af, at A/S Storebælt skal medfinansiere regeringens Infrastrukturplan 2035 med udbytter på samlet set 7,9 mia. kr.

Det giver isoleret set en forlængelse af tilbagebetalingstiden på 3-4 år, men i modsat retning trækker en forventet normalisering af trafikindtægterne oven på covid-19 pandemien.

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk