Hvad søger du?

Vores samfundsansvar

Sund & Bælts formål er at bidrage til at skabe vækst og sammenhængskraft i Danmark ved at drive en ansvarlig virksomhed, der balancerer hensynet til økonomi, mennesker og miljø.  For os er samfundsansvar ikke en isoleret aktivitet, men en grundholdning som integreres i det daglige arbejde. Vi sætter barren højt og udfordrer os selv for at sikre en høj, konstant sikkerhed –  for vores kunder, medarbejdere, miljøet, forretningen og samfundet som helhed.

Sund & Bælt efterlever de til enhver tid gældende love og forpligtelser, som vi har tilsluttet os. I Sund & Bælt har vi fx forpligtet os til at anvende og fremme Global Compacts 10 principper for virksomheders samfundsansvar, som omfatter de internationale menneskerettigheder inkl. arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption.

I vores arbejde med samfundsansvar ønsker vi at opretholde en åben dialog med væsentlige interessenter. Vi sætter mål for vores aktiviteter og rapporterer i årsrapporterne på vores fremskridt og udfordringer.

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk