Hvad søger du?

Økonomisk ansvarlighed

Vores løsninger understøtter samfundsøkonomisk vækst

Sund & Bælt løfter samfundets største trafikale anlægsinvesteringer og forbinder Danmark både nationalt og internationalt. Til gavn for borgerne, erhvervslivet og forsyningssikkerheden.

Som statsejet aktieselskab kan finansiere store infrastrukturprojekter uden at belaste velfærden. Sund & Bælts forretningsmodel genererer et driftsoverskud til staten, og vores løsninger understøtter samfundsøkonomisk vækst.

Vi har forpligtet os til

  1. Arbejde på løbende at forbedre vores økonomiske resultater ved at sætte høje mål for vækst- og værdiskabelse og levere konkurrencedygtige resultater på disse områder.
  2. Anvende en nul-tolerance politik i relation til korruption, herunder bl.a. bestikkelse, smørelse og bedrageri.
  3. Opretholde en åben og gennemsigtig dialog med interessenter.


Sund & Bælts Antikorruptionspolitik og retningslinjer for antikorruption samt vores Whistleblowerordning uddyber desuden vores holdninger på det økonomiske område.

Anti-korruption

Det har altid været en del af Sund & Bælts kultur at drive forretning på ansvarlig og etisk vis‚ hvilket inkluderer bekæmpelse af alle former for korruption‚ afpresning og bestikkelse. Sund & Bælt overholder danske og internationale krav vedrørende udbud, hvilket sikrer et højt niveau af gennemsigtighed. Udbudsprocesserne inkluderer klageinstanser‚ der sætter tilbudsgivere i stand til at indgive klager til en uafhængig instans.

Sund & Bælt agerer i et til tider politisk miljø. Det er derfor vigtigt‚ at forhandlinger og samarbejde foregår med størst mulig gennemsigtighed‚ og at der ikke hersker tvivl om den professionelle tilgang til udbudte opgaver og samarbejder.

 

Whistleblower-ordning

Sund & Bælts whistleblower-ordning skaber  gennemsigtighed og ligger i tråd med vores fokus på god selskabsledelse. Ordningen gør det muligt at indberette væsentlige forhold om økonomisk kriminalitet som underslæb, bestikkelse, bedrageri og dokumentfalsk eller brud på arbejdssikkerhed, miljøregler og forurening af miljøet, samt fysisk vold og seksuelle krænkelser. På portalen nedenfor er angivet, hvilke forhold der ikke behandles under ordningen.

Indberetninger indmeldes på en ekstern portal af alle medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer samt eksterne parter som leverandører, konsulenter og andre med relation til Sund & Bælt.

 

Læs vores whistleblowerpolitik

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk