Hvad søger du?

Social ansvarlighed

Det handler om mennesker

Sund og Bælt løfter nogle af samfundets største trafikale anlægsinvesteringer. Vi står for projektering, anlæg, drift og vedligehold broer og tunneller, der binder Danmark sammen nationalt og internationalt.

Det medfører et særligt socialt ansvar, når vi anlægger nye infrastrukturprojekter med mange tusind medarbejdere involveret og et lokalområde, der påvirkes af byggeriet. Det betyder også, at vi kan være med at til løfte et fagligt og geografisk område gennem ansvarlig rekruttering, planlægning og udvikling af arbejdet i tæt samarbejde med de relevante organisationer og myndigheder.

Endelig kan nye, store infrastrukturanlæg generere øget kommercielt aktivitet i en region eller landsdel, hvilket kan skabe økonomisk vækst og nye arbejdspladser til lokalområdet.

Sund & Bælt forpligter sig til at:

  1. Opretholde et sundt og sikkert arbejdsmiljø og arbejde aktivt for at undgå arbejdsulykker for såvel medarbejdere som samarbejdsparter, der arbejder på vores anlæg og i vores kontorer.
  2. Overholde alle gældende danske overenskomster og lokale regler samt aktivt arbejde for fx ansættelse af flere lærlinge.
  3. Arbejde med ligestilling, diversitetsagendaer og anti-diskrimination.

Ordnede løn- og arbejdsvilkår

Entreprenørerne skal sikre ordnede forhold under byggeriet af Femern-Bælt tunnelen

Læs mere

En sikker arbejdsplads

Som bygherre har vi det overordnede for en sikker arbejdsplads.

Læs mere

Lærlinge på Femern-projektet

Projektet giver unge under uddannelse unikke muligheder og bidrager til beskæftigelsen.

Læs mere

Brobyggerkonkurrence sætter faglærte i fokus

Veteraner passer på Sprogø

I Sund & Bælt er vi andet end stål, beton og trafik. Vi er også mennesker.

Derfor indgik vi i 2017 en aftale med den socialøkonomiske virksomhed VeteranHaven, hvor veteraner, lige siden har hjulpet os med at passe på Sprogø.

I øjeblikket arbejder fire veteraner fast på øen. De vedligehol­der de fredede bygninger og arbejder med at omlægge store dele af Sprogøs grønne områder til vild na­tur.

Vi er meget glade for vores samarbejde med veteranerne. Og vi er stolte af at bidrage med en tryg ramme for deres hverdag.

Se film om veteranernes arbejde

Vores forretningsetik

Sund & Bælt har en Sponsorpolitik og et Adfærdskodeks for ansvarlig leverandørstyring (Code of Conduct), der udmønter retningslinjer i CSR-arbejdet overfor vores sponsoratmodtagere og overfor vores leverandører.

Vi vil være en attraktiv arbejdsplads

Sund & Bælt ønsker at være en attraktiv arbejdsplads, som evner at tiltrække, fastholde og udvikle dygtige medarbejdere og ledere. Vi tror på, at medarbejdere og ledere, der er engagerede, skaber værdi for kunderne og virksomheden.

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk