Hvad søger du?

Vores forretningsetik

Sund & Bælt ønsker at være en attraktiv arbejdsplads, som evner at tiltrække, fastholde og udvikle dygtige medarbejdere og ledere. Vi tror på, at medarbejdere og ledere, der er engagerede, skaber værdi for kunderne og virksomheden.

Sund & Bælt arbejder aktivt med at være en attraktiv arbejdsplads, der tager vare på medarbejdernes sikkerhed, sundhed og trivsel.

Det er vores målsætning at opretholde et sundt og sikkert arbejdsmiljø uden arbejdsulykker. For Sund & Bælt er det især arbejdsmiljøforhold i forbindelse med færdsel og arbejde på vores trafikanlæg og i betalingsanlægget ved Storebæltsbroen, som er særligt kritiske. Vores indsats bygger på en arbejdsmiljøpolitik og et ledelsessystem, som understøtter løbende forbedringer.

Sikkerhed

Vi gennemfører obligatoriske sikkerhedskurser for alle ansatte og entreprenører, som skal udføre arbejde på Storebælts vej- og jernbane. Vi analyserer og afdækker alle ulykker med henblik på forbedringer. Eksterne leverandører, som arbejder på vores anlæg, er forpligtet til at rapportere ulykker.

Det forventes, at et af nedenstående kurser er gennemført og bestået, for at få tilladelse til at færdes på Sund & Bælts anlæg:

  1. Arbejde på anlæg, vej og jernbane – Storebælt og Øresund landanlæg
  2. Arbejde på anlæg, vej og jernbane – Øresund landanlæg
  3. Trafikassistent i betalingsanlæg – Storebælt

Formålet med kurserne er at give kendskab til anlæggenes opbygning samt information om sikker adfærd, så farlige situationer og ulykker forebygges. Kurserne skal fornyes efter to år.

Som den eneste bro- og jernbaneejer i verden er vi certificeret efter de højeste nationale og internationale standarder på arbejdsmiljøområdet.

Sundhed og trivsel

Jo sundere Sund & Bælts medarbejdere er, og jo bedre de trives, desto mere styrker det vores virksomhed. Vi tilbyder vores medarbejdere:

Sikkerhedsudvalgsmøder med medarbejdernes sikkerhedsrepræsentanter fire gange årligt, sund mad i kantinerne,  antimobbepolitik, seniorpolitik og elev-/praktik- og fleksjob-politik. Desuden tilbyder vi personalegoder for vores medarbejdere som fx gratis og anonymt sundhedstjek, støtte i forbindelse med evt. stres, konsultation med fysioterapeut,  kiropraktor, psykolog, massør eller  diætist.

Sund & Bælt har desuden rygepolitik og tilbyder rygestopkurser og sportsaktiviteter.

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk