Hvad søger du?

A/S Storebælt

Storebælts opbygning

A/S Storebælt ejer og driver den 18 km lange Storebæltsforbindelsen, som består af to broer og en tunnel.

Med til Storebæltsforbindelsen hører også Sprogø. Den lille ø, som ligger midt i Storebælt, forbinder de to broer og tunnelen. I forbindelse med anlægsarbejdet blev øen udvidet, og den er i dag ca. fire gange større, end før Storebæltsbroen blev bygget.

A/S Storebælt ejer fire færgehavne nord og syd for Storebæltsforbindelsen. Det er havnene Odden og Ebeltoft samt Spodsbjerg og Taars.

En stor del af de 316 fastansatte hos Sund & Bælt er beskæftiget med Storebæltsbroen. Ca. 200 medarbejdere er ansat i private firmaer, der varetager drifts- og vedligeholdsopgaver på Storebæltsbroen.

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk