Hvad søger du?

A/S Storebælt ejer fire færgehavne

A/S Storebælt ejer fire færgehavne nord og syd for Storebæltsforbindelsen; Odden og Ebeltoft samt Spodsbjerg og Tårs.

De fire havne drives på almindelige, forretningsmæssige vilkår, hvor havneindtægterne fra brugerne finansierer investering, drift og vedligehold. 

Odden og Ebeltoft samt Spodsbjerg og Tårs

A/S Storebælt kan i ifølge Lov om færgefart blive pålagt at opretholde en bilfærgerute mellem Sjælland og Jylland over Kattegat og en bilfærgerute mellem Spodsbjerg og Tårs. Vedrørende Spodsbjerg-Tårs ruten er der indgået aftale med Molslinjen A/S. Aftalen trådte i kraft 1. maj 2018 og udløber den 30. april 2028. Den kan dog forlænges frem til 2030. 

Havnene er ligeledes strategisk vigtige for selskabet, fordi de indgår i det beredskab, som er etableret for at sikre alternative overfartsmuligheder, hvis der opstår en afbrydelse af den faste forbindelse over Storebælt.

Der er sammen med færgerederierne og politiet gennemført sårbarhedsvurderinger af havnene i Odden, Ebeltoft, Spodsbjerg og Tårs, som krævet i bekendtgørelsen fra Kystdirektoratet. Vurderingerne har dannet grundlag for udarbejdelse af havnesikringsplaner.

For at tilgodese optimale forhold for kunderne har A/S Storebælt som havneejer sammen med Mols-Linien A/S gennemført fornyelse af billetteringsanlægget i Odden Havn.

Se infrastruktur-afgifterne for havnene

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk