Hvad søger du?

En naturperle midt i Storebælt

Sprogø

Sprogø midt i Storebælt forbinder Storebæltsforbindelsens broer og tunnel. Sprogø er 154 ha og øen er blevet udvidet ca. fire gange i forhold til sin oprindelige størrelse i forbindelse med anlæggelse af forbindelsen. Sprogø er historien om en gammel ø med sin helt egen historie og unikke natur.

Sprogø har en unik historie og rigt dyre- og planteliv

De seneste 20 år har naturforvaltningen på Sprogø haft fokus på at bevare og udvikle øens naturværdier. 

Ifølge en ny rapport er Sprogø i dag en naturperle yngle- og rastesteder for af international betydning. 

Sprogø er et naturbeskyttet område

Storebæltsforbindelsen og Sprogø er placeret i et Natura 2000-område. Sådanne områder er kendetegnet ved at indeholde særlige naturtyper eller dyr, som kræver en særlig bevaringsindsats. Herudover er visse bygninger på Sprogø fredet, og naturplejen på øen sker i overensstemmelse med plejeplaner for øen, som er godkendt af Slagelse Kommune.

På Sprogø skal der blandt andet tages hensyn til den sjældne splitterne, som lever på øen. Sund & Bælt har gode erfaringer med at forbedre betingelserne for splitternerne og øge antallet, blandt anden gennem regulering af sølvmågen.

Sprogøs rige dyreliv omfatter bl.a. en sjælden grønbroget tudse samt en mængde fuglearter. I plejeplanen for naturområderne på den fredede Gl. Sprogø skal områdets præg af strandeng bevares på en sådan måde, at Gl. og Ny Sprogø indgår i en naturlig landskabsmæssig sammenhæng.

 

Veteranerne passer på Sprogø

I Sund & Bælt er vi andet end stål, beton og trafik. Vi er også mennesker.

Derfor indgik vi i 2017 en aftale med den socialøkonomiske virksomhed VeteranHaven, hvor veteraner, lige siden har hjulpet os med at passe på Sprogø.

I øjeblikket arbejder fire veteraner fast på øen. De vedligehol­der de fredede bygninger og arbejder med at omlægge store dele af Sprogøs grønne områder til vild na­tur.

Vi er meget glade for vores samarbejde med veteranerne. Og vi er stolte af at bidrage med en tryg ramme for deres hverdag.

Se film om veteranernes arbejde

Bygningerne på Sprogø

Hovedbygningerne på øen har fra 1922 til 1961 rummet et såkaldt pigehjem, hvor unge piger blev anbragt, hvis de f.eks. blev gravide uden for ægteskabet eller på anden måde ikke passede ind i tidens normer.

Sprogø er i dag ubeboet, men der er begrænset adgang til øen for turister på guidede ture, som bliver arrangeret af Korsør Turistbureau og Nyborg Turistbureau.

Yderligere oplysninger om tidspunkter og priser hos www.visitvestsjaelland.dk og www.visitnyborg.dk

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk