Hvad søger du?

Brobizz A/S

Brobizz A/S' opbygning

Brobizz A/S er 100 % ejet af Sund & Bælt Holding A/S. Tidligere blev Brobizz-aftalerne administreret af A/S Storebælt, men i 2013 blev alle Brobizz-aktiviteter overført til Brobizz A/S.
Selskabet leverer automatisk betaling med bizz og nummerplade til bl.a. færger, broer, tunneler og parkering

Overdragelsen af udstederfunktionen fandt sted 1. juni 2013. I dag har Brobizz A/S ca. 830.000 kundeaftaler med tilhørende over 1 mio. udstedte BroBizz. Desuden er der indgået flere end 300.000 nummerpladebetalingsaftaler, som gør det muligt at betale med nummerplade.

 

Brobizz A/S blev stiftet som forberedelse til den bompengetjeneste, som EU planlægger. EU ønsker, at en række godkendte og uafhængige udstederselskaber (Toll Service Providers) udsteder de såkaldte OBE’er (On Board Equipment) – det vi i Danmark kender som bizz®. Med bizz® skal det efter planen blive muligt at betale for passage på ethvert bompengeanlæg i EU, så udstederselskabet håndterer denne betaling på kundens vegne.

Siden starten i 2008 har Brobizz A/S varetaget forretningsudviklingen på området. Fokus har først og fremmest ligget på:

  • forsat udvikling af bizz® som betalingsmiddel på betalingsveje
  • udbredelse af bizz® til andre betalingsydelser, fx parkering

Fremover intensiverer virksomheden forretningsudviklingen inden for de to områder, så Brobizz A/S fortsat er på forkant med udviklingen i Europa.

Brobizz A/S har outsourcet hovedparten af sine driftsmæssige opgaver til private servicevirksomheder.

Blandt de større aftaler er:

  • Drift og udvikling af IT-systemer
  • Administration af betalingskort

Fremtidige udviklingsområder

Brobizz A/S vil fremover arbejde for at tilbyde løsninger baseret på en BroBizz®, der gør det nemmere at være bilist. Selskabet vil således fortsat bidrage til at øge væksten inden for transportrelaterede betalingsydelser med fokus på fx parkering, adgangskontrol, betaling for brændstof mm.

Desuden ønsker selskabet at bidrage til at øge anvendelsen af EasyGo i Norden og Europa.

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk