Hvad søger du?

Sund & Bælt Holding A/S

Moderselskabet med den overordnede styring

Sund & Bælt Holding A/S varetager som moderselskab den overordnede styring af aktiviteterne i de 100 pct. ejede datterselskaber.

Sund & Bælts opbygning

Holdingselskabet Sund & Bælt ejer aktierne og varetager som moderselskab den overordnede styring af aktiviteterne i de 100 pct. ejede datterselskaber A/S Storebælt, A/S Øresund, Sund & Bælt Partner A/S, BroBizz A/S, A/S Femern Landanlæg og Femern A/S.

Via A/S Øresund ejer Sund & Bælt halvdelen af Øresundsbro Konsortiet, som ejer og driver Øresundsbron. Det statslige svenske selskab SVEDAB AB ejer den anden halvdel af Øresundsbro Konsortiet.

Sund og Bælt blev stiftet 4. december 1991 som et 100 pct. statsligt ejet aktieselskab ved lov om anlæg af fast forbindelse over Øresund. Denne lov er sammen med lov om anlæg af en fast forbindelse over Storebælt erstattet af lov nr. 588 af 24. juni 2005 om Sund & Bælt Holding A/S.

Sund & Bælt er samtidig det operative driftselskab for både A/S Storebælt og A/S Øresund og træffer derfor alle beslutninger vedrørende de to datterselskaber.

Læs mere om koncernens opgaver

 1. Drive og vedligeholde vejforbindelsen på Storebæltsbroen
 2. Opkræve betaling fra bilister på Storebæltsbroen
 3. Overvåge og vedligeholde Storebælts jernbanestrækning
 4. Drive og vedligeholde Øresundsmotorvejen
 5. Overvåge og vedligeholde Øresundsbanen
 6. Opkræve betaling af Banedanmark for råderetten over Øresundsbanen på Amager samt for jernbaneanlægget over Storebælt
 7. Varetage det delvise ejerskab af Øresundsbro Konsortiet I/S
 8. Forvalte og sikre tilbagebetaling af A/S Storebælts og A/S Øresunds gældsportefølje
 9. Drive og vedligeholde havneanlæg i Odden‚ Ebeltoft‚ Spodsbjerg og Tårs
 10. Udføre bygherrerådgivning i relation til store og primært internationale infrastrukturprojekter på forretningsmæssigt grundlag
 11. Være ansvarlig for projektering, forundersøgelser og anlægsarbejder i relation til kyst til kyst-forbindelsen for den faste forbindelse over Femern Bælt
 12. Være ansvarlig for ejerskabet og finansieringen af de danske landanlæg i tilknytning til den faste forbindelse over Femern Bælt
 13. Være ansvarlig for koordineringen af projekterings- og anlægsarbejdet for den faste forbindelse over Femern Bælt bestående af kyst til kyst-forbindelsen og de danske landanlæg
 14. Virker som udsteder af Bizz til anvendelse i brugerbetalt infrastruktur via Brobizz A/S.

 

Medarbejdere

Sund & Bælt har 464 ansatte (2022).

Hovedkvarteret ligger i København, men Sund & Bælt har også kontorer i København, Halsskov, Rødbyhavn og i Burg på øen Femern i Tyskland.

Herudover er der ca. 200 entreprenører fra private firmaer, som varetager drifts- og vedligeholdsopgaver på Storebæltsbroen.

Sund & Bælts organisationsdiagram

 

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk