Hvad søger du?

A/S Femern landanlæg

En del af noget større

Det er ikke kun i området omkring Rødby Havn, at der lige nu foregår forberedelser til byggeriet af Femern bælt-forbindelsen. Forberedelserne strækker sig så langt som op til Ringsted, hvor man allerede nu er i gang med en af de helt centrale opgaver: Nemlig at modernisere den eksisterende jernbane mellem Ringsted og Rødby.

Det er A/S Femern Landanlæg, et selskab i Sund & Bælt, som står for opgaven med at etablere tilslutningsanlæggene på den danske side. Det betyder, at det er A/S Femern Landanlæg som ejer, finansierer og organiserer projekterne, herunder den vigtige jernbaneforbindelse mellem Ringsted og Rødby. Til gengæld er det Banedanmark, der er bygherre, og som står for projektering og anlæg af de nye jernbaneanlæg.

Selve anlægsloven – Lov om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark – blev vedtaget 28. april 2015. Men allerede inden havde forligspartierne bag Femern Bælt-forbindelsen besluttet at fremrykke nogle af anlægsaktiviteterne, som gik i gang i 2014.

Kort efter vedtagelse af anlægsloven vandt MT Højgaard opgaven med opførelse og udbygning af 52 vej- og sporbærende broer med option på yderligere fire broer på Ringsted-Femern Banen. Broarbejderne er en del af den samlede opgradering af Ringsted-Femern Banen forud for åbningen af kyst-kyst forbindelsen til Tyskland og med tildeling af opgaven kan de helt store anlægsarbejder på landanlæggene begynde. Det omfattende arbejde med at opgradere broerne sættes i gang omkring årsskiftet 2016/2017 og forventes færdigt i løbet af 2020. Opgaven med at opføre og udbygge de 52 vej- og sporbærende broer udgør mere end halvdelen af alle broer, der skal ombygges for at gøre plads til kørestrøm og et ekstra spor.

Trafikalt vil det især komme den sydlige del af Sjælland og Lolland-Falster til gode og styrke antallet af arbejdspladser de kommende år. Sammen med den nye jernbane mellem København og Ringsted vil Ringsted-Femern Banen give markante tidsbesparelser for togpassagererne. Det vil i fremtiden være muligt at rejse fra Nykøbing F. til København på 1 time. I dag er rejsetiden 1 time og 34 min.

Forud for hele anlægsprojektet er der foregået et omfattende arbejde med bl.a. at kortlægge biologiske forhold og sikre truede dyr og planter og undersøge jorden for arkæologiske fund, også i Masnedsund, hvor en ny sejlrende skal etableres.

Se, hvem der sidder i bestyrelsen og direktionen for A/S Femern Landanlæg.

Læs mere
Sprog: Dansk

Sprog: Dansk