Hvad søger du?

A/S Øresund

A/S Øresunds opbygning

A/S Øresund ejer, driver og vedligeholder Øresundsmotorvejen og Øresundsbanen, som er tilslutningsanlægget til Øresundsbron på den danske side.

Anlægget er en af Danmarks vigtigste trafikforbindelser, og da Øresund Landanlæg åbnede i hhv. 1997 og 1998, markerede det et spring i mobilitet både internationalt, nationalt, regionalt og lokalt.

EU har anerkendt anlægget som et vigtigt led i dannelsen af det sammenhængende transportnetværk CEF (Connecting European Facility), som er en af forudsætningerne for et fælles marked med fri bevægelighed. Derfor fik projektet i sin tid økonomisk støtte fra EU.

A/S Øresund ejer 50 pct. af Øresundsbro Konsortiet, der driver Øresundsbron, som ejes af både Danmark og Sverige.


Sprog: Dansk

Sprog: Dansk