Hvad søger du?

Støjskærm ved Nyborg

Med den politiske aftale om Infrastrukturplan 2035 af 28. juni 2021 blev det besluttet at afsætte midler til en række konkrete støjprojekter, blandt andet projektet ved E20, Nyborg Ø. 

Her blev i alt afsat 11 mio. kr., og det er Sund & Bælts opgave sammen med en rådgiver at vurdere, hvordan beløbet bruges, så det gavner borgerne langs motorvejen bedst muligt.

Har du spørgsmål?

Så skriv til nyborg45@sbf.dk
Sprog: Dansk

Sprog: Dansk