Hvad søger du?

Udvidelse af Københavns Lufthavn Station

De kommende år udvider Sund & Bælt togstationen ved Københavns Lufthavn på Øresundsbanen, så der bliver plads til flere passager- og godstog på fremtidens jernbane.

En vigtig strækning

For at styrke mobiliteten til gavn for de rejsende driver og udvikler vi løbende vores anlæg. Ét af dem er Øresundsbanen, der ejes, drives og vedligeholdes af vores datterselskab, A/S Øresund.

En del af noget større

Sammen med den kommende Femernforbindelse, skal Øresundsbanen sikre en kortere forbindelse mellem Skandinavien og resten af Europa. Sammen med Femernforbindelsen, er Øresundsbanen en afgørende brik i realiseringen af den fælles europæiske vision om ét sammenhængende trafiknet, der knytter nord, syd, øst og vest sammen. Til glæde og gavn for passagerer, godskunder og miljøet, når jernbanen bliver et endnu mere attraktivt alternativ til person- og lastbiltrafik.

En udfordret kapacitet

Øresundsbanen er i dag tæt trafikeret og den nuværende kapacitet er udfordret. Når Femern Bælt forbindelsen åbner i 2029 forventes en øget trafik af især godstog på banen og derfor udvides togstationen ved Københavns Lufthavn på Øresundsbanen.

Se en film om projektets baggrund og formål 

Nye perroner giver bedre togdrift

For at sikre den nødvendige udvidelse af Øresundsbanen, skal der nu bygges to nye perroner ved jernbanesporene nord for lufthavnens Terminal 3. Sammen med de to eksisterende perroner under lufthavnens Terminal 3 samt nye sporskifter, skaber vi mulighed for retningsdrift ved Københavns Lufthavn Station.

Muliggørelse af retningsdrift ved Københavns Lufthavn Station betyder, at alle tog i retning mod København, Fyn og Jylland i fremtiden vil afgå fra de nye perroner, mens alle tog i retning mod Malmø/Sverige vil afgå fra de eksisterende perroner under lufthavnens Terminal 3. Det skaber mere plads.

 

Sådan udvider vi stationen

Udvidelsen af stationen vil foregå fra årsskiftet 2024/2025 til sommeren 2026.

Se et oversigtskort over de forventede anlægsarbejder

Information til naboer 

Find svar på de mest stillede spørgsmål om udvidelsen af Københavns Lufthavn Station

Find svar på de mest stillede spørgsmål om projektet i vores spørgsmål-/svarkatalog. Har du et spørgsmål, kan du skrive til os på kastrup-station@sbf.dk

Du finder spørgsmål-/svarkataloget her 

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk