Hvad søger du?

Udvidelse af Københavns Lufthavn Station

De kommende år udvider Sund & Bælt togstationen ved Københavns Lufthavn på Øresundsbanen, så der bliver plads til flere passager- og godstog på fremtidens jernbane. Vi kalder projektet ”Ny Kastrup Lufthavn Station”.

En vigtig strækning

For at styrke mobiliteten til gavn for de rejsende driver og udvikler vi løbende vores anlæg. Ét af dem er Øresundsbanen, der ejes, drives og vedligeholdes af vores datterselskab, A/S Øresund.

En udfordret kapacitet

Øresundsbanener i dag tæt trafikeret og den nuværende kapacitet er udfordret. Når Femern Bælt forbindelsen åbner i 2029 forventes en øget trafik af især godstog på banen og derfor udvides togstationen ved Københavns Lufthavn på Øresundsbanen.

En del af noget større

Sammen med den kommende Femernforbindelse, skal Øresundsbanen sikre en kortere forbindelse mellem Skandinavien og resten af Europa. Sammen med Femernforbindelsen, er Øresundsbanen en afgørende brik i realiseringen af den fælles europæiske vision om ét sammenhængende trafiknet, der knytter nord, syd, øst og vest sammen. Til glæde og gavn for passagerer, godskunder og miljøet, når jernbanen bliver et endnu mere attraktivt alternativ til person- og lastbiltrafik.

Fakta om udvidelsen

Øresundsbanen består af:

  • ca. 12 km jernbane til passagertog fra Københavns Hovedbanegård til Øresundskysten
  • ca. 4,2 km jernbane fra Vigerslev til Kalvebodløbet
  • ca. 2 km jernbane nord om lufthavnens hangarområde frem til den kunstige halvø Peberholm.

Udvidelsen af Københavns Lufthavn Station består af tre hovedleverancer

  • Etablering af to nye perroner inkl. nødvendig tilpasning af spor og sporskifter
  • Opgradering af eksisterende perroner, stationsanlæg og tunneller til godstogsdrift
  • Etablering af en integreret transferløsning mellem Terminal 3 og de nye perroner i samarbejde med Københavns Lufthavne A/S.

Nye perroner giver bedre togdrift

For at sikre den nødvendige udvidelse af Øresundsbanen, skal der nu bygges to nye perroner ved jernbanesporene nord for lufthavnens Terminal 3. Sammen med de to eksisterende perroner under lufthavnens Terminal 3 samt nye sporskifter, skaber vi mulighed for retningsdrift ved København Lufthavn Station.

Det betyder, at alle tog i retning mod København, Fyn og Jylland i fremtiden vil afgå fra de nye perroner, mens alle tog i retning mod Malmø/Sverige vil afgå fra de eksisterende perroner under lufthavnens Terminal 3. Det skaber mere plads.

Udvidelsen af Øresundsbanen med de nye sporskifter samt de to nye perroner forventes at kunne tages brug af togoperatører og passagerer ultimo 2025.

Vidste du, at...

  1. Københavns Lufthavn Station åbnede i 1998
  2. Øresundsbanen består af 18 km. jernbane
  3. Stationens nye perroner bliver 350 meter lange

Se flere visualiseringer af projektet

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk