Hvad søger du?

23 februar 2024

Opdateret miljøscreening: Udvidelsen af Københavns Lufthavn Station kræver ikke en miljøkonsekvensvurdering

Projektet, der skal sikre en udvidelse af Københavns Lufthavn Station, blev første gang miljøscreenet i december 2020. Siden da har Sund & Bælt i samarbejde med en række partnere og interessenter undersøgt forskellige muligheder og modeller for udførelsen af projektet i området ved Københavns Lufthavn Station.

Med nye løsninger og planer på plads, bad Sund & Bælt i november 2023 Trafikstyrelsen vurdere projektets eventuelle VVM-pligt ud fra en ny miljøscreening. Trafikstyrelsen er myndighed for behandling af sager om vurdering af virkning på miljøet i forbindelse med statslige jernbaneprojekter.

Trafikstyrelsen har i februar 2024 afgjort, at projektet forsat ikke er VVM-pligtigt og dermed ikke kræver en egentlig miljøkonsekvensvurdering, da projektet i sin fysiske udstrækning og i forhold til sin geografiske beliggenhed ikke antages at have væsentlig påvirkning på miljøet. Trafikstyrelsen har samtidig vurderet, at projektet ikke kræver en konsekvensvurdering af Natura 2000-områder samt bilag IV-arter.

Du kan læse vores ansøgning, hele Trafikstyrelsens afgørelse og baggrund her.

 

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk