Hvad søger du?

1 marts 2024

Udvidelsen af Københavns Lufthavn Station får lokal dispensation til nødvendige støjende anlægsarbejder

Tårnby Kommune har bevilget Sund & Bælt dispensation fra de kommunale støjregler efter tilpasninger i projektets udførelsesplan og dialog med projektets nærmeste naboer omkring projektets støjplaner.

Udvidelsen af Københavns Lufthavn Station starter anlægsarbejderne i januar 2025. Anlægsarbejderne vil forventeligt optage et område på ca. 1 km i længde fra 500 m øst for Amager Strandvej til 500 m vest for Amager Strandvej. Dispensationen fra Tårnby Kommune omhandler perioden juni-august 2025, hvor det vil være nødvendigt af udføre særligt støjende anlægsarbejder såsom spunsning. Vi har iværksat en række tiltag, der skal begrænse støjgenerne mest muligt. Blandt tiltagene er:

  • Alle særligt støjende anlægsarbejder (spunsning) udføres mellem kl. 08.00 og 16.00 på hverdage.
  • Krav til entreprenøren om brug af mindre larmende maskiner og udstyr. F.eks. forboring og nedvibrering af spuns, støjsvagt materiel o.lign.
  • Der opsættes støj (-og vibrations)målere på udvalgte omkringliggende bygninger til monitorering af støj fra byggepladsen.

Læs mere om, hvordan vi arbejder med at forudse og beregne støj, mens vi planlægger udførslen af projektet her.

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk