Hvad søger du?

5 april 2024

Folketinget vedtager anlægslov om opgradering af Øresundsbanen

4. april 2024 vedtog Folketinget Lov om opgradering af Øresundsbanen, der omfatter udvidelsen af Københavns Lufthavn Station.

Anlægsloven har overordnet til formål at sikre projektets gennemførelse, da en manglende eller forsinket gennemførelse vil betyde trafikale og samfundsøkonomiske konsekvenser, fordi projektet er en del af en international jernbanekorridor, som forbinder Skandinavien med resten af Europa.

Loven sikrer projektet adgang til nødvendige, midlertidige arbejdsarealer på lufthavnens område under selve udførelsen. Derudover sikrer loven, at Sund & Bælt nu har hjemmel til at kunne udbetale kompensation til særligt berørte naboer, hvis dette skulle blive relevant under anlægsarbejderne.

Anlægsloven blev fremsat d. 31. januar 2024, 1. behandlet i Folketinget d. 8. februar 2024  – og altså endeligt vedtaget 4. april 2024. Du kan læse mere om Folketingets proces og teksten i Lov om opgradering af Øresundsbanen her.

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk