Hvad søger du?

Overhalingsspor ved Kalvebod

Med den politiske aftale om Infrastrukturplan 2035 af 28. juni 2021 blev det besluttet at afsætte 344 mio. kr. (2022-priser) til etablering af et overhalingsspor til godstog ved Kalvebod. Der blev desuden afsat 8 mio. kr. (2022-priser) til udarbejdelse af et beslutningsgrundlag på VVM-niveau.

For at få de fulde gevinster af den nye sydlige jernbanekorridor fra Roskilde via Ny Ellebjerg til Københavns Lufthavn er det afgørende, at der bliver skabt plads til godstog på strækningen. Med etableringen af et overhalingsspor til godstog ved Kalvebod kan det sikres, at godstog ikke kommer i konflikt med passagertogstrafikken som følge af det øgede trafikomfang og det forventede øgede antal godstog, når Femern Bælt-forbindelsen åbner i 2029.

Undersøgelsen gennemføres i en projektorganisation i Sund & Bælt A/S. Sund & Bælt A/S inddrager relevante kommuner, styrelser, passager- og godsoperatører samt eventuelt andre relevante eksterne interessenter undervejs i undersøgelsen. Der nedsættes samtidig en følgegruppe bestående af Transportministeriets departement, Banedanmark og Sund & Bælt A/S.

Ved en igangsættelse af undersøgelsen ultimo 2021 forventes beslutningsgrundlaget således at foreligge 1. kvartal 2023. Såfremt der skal gennemføres en VVM-undersøgelse, forventes beslutningsgrundlaget at foreligge 1. kvartal 2024.

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk