Hvad søger du?

Udvidelse af Øresundsmotorvejen

Sund & Bælt gennemfører frem til foråret 2023 en miljøkonsekvensvurdering af mulighederne for en udvidelse af Øresundsmotorvejen. Miljøkonsekvensvurderingen (tidligere kaldet VVM-undersøgelse) skal beskrive de trafikale, miljømæssige og økonomiske konsekvenser af en udvidelse af motorvejen. Vurderingen er en del af Folketingets Infrastrukturplan 2035.

Mindre trængsel og bedre sikkerhed

Det at udvide en motorvej er et stort projekt, der i høj grad påvirker omgivelserne og miljøet. I det kommende år undersøger vi i Sund & Bælt løsningsmulighederne omkring et fremkommelighedsprojekt, der fokuserer på at mindske trængslen og øge sikkerheden på Øresundsmotorvejen. Det skal være nemmere at komme frem, når man bruger Øresundsmotorvejen. Både nu og i fremtiden.

Vi vil gerne høre din mening

Vores opgave er at finde en løsning, hvor vejen kan afvikle trafikken effektivt og sikkert, samtidig med at de negative konsekvenser for omgivelserne er så få som muligt. Alle borgere, trafikanter, myndigheder, virksomheder, interesseorganisationer er inviteret til at bidrage med deres ideer og forslag til projektet, så vi sammen får skabt det bedst mulige resultat, der mindsker trængslen og øger sikkerheden på Øresundsmotorvejen.

Du kender lokalområdet, og kan måske bidrage med vigtig viden, særlige forhold vi skal være opmærksomme på, eller noget vi bør inddrage i miljøkonsekvensvurderingen.

Læs mere i vores informationspjece.

Send os dine synspunkter, ideer og forslag

I perioden 5. maj til 7. juni 2022

Skriv til os på oemv@sbf.dk


Se hvordan Sund & Bælt Holding A/S behandler dine personoplysninger i forbindelse med din henvendelse i høringsperioden her.

Hvorfor skal Øresundsmotorvejen udvides?

På store dele af Øresundsmotorvejen er der i dag trængselsproblemer i myldretiden og omfattende kødannelse ved f.eks. trafikulykker. Det gælder primært på den vestlige del af vejen og på tilslutningsanlæggene i Kastrup og Tårnby.

Med den forventede trafikvækst fremover, vil Øresundsmotorvejen i endnu højere grad fremstå som en trafikal flaskehals med kritisk trængsel.

 

Se film om projektets baggrund og formål.

En vigtig trafikforbindelse

Øresundsmotorvejen går på tværs af Amager til Københavns Lufthavn og Øresundsbroen og er, trods den relativt korte strækning, en af de vigtigste trafikforbindelser i Danmark.

Internationalt er motorvejen en del af de danske landanlæg til Øresundsbron mellem København og Malmø, som forbinder den skandinaviske halvø og det europæiske kontinent. Lokalt er Øresundsmotorvejen en vigtig trafikåre for borgere og erhvervsdrivende i dagligdagen samtidig med, at den er en effektiv trafikforbindelse til og fra Københavns Lufthavn i Kastrup.

Tidsplan

Den 28. juni 2021 blev der indgået et bredt politisk forlig om ”Infrastrukturplan 2035”. Det fremgår af aftaleteksten, at Øresundsmotorvejen skal udbygges, og at anlægsarbejdet forventes igangsat i 2024. Projektets endelige løsning er endnu ikke defineret. En forundersøgelse udarbejdet i 2020/2021 peger dog på, at der er behov for en række ændringer i form af flere vognbaner og ændringer i tilslutningsanlæggene for at opnå en forbedret trafikafvikling.

Næste skridt frem mod realiseringen af anlægsprojektet er gennemførelse af en miljøkonsekvensvurdering (tidligere kaldet VVM-undersøgelse). Miljøkonsekvensvurderingen igangsættes i foråret 2022 og løber frem til foråret 2023.

Relevante dokumenter

Læs dokumenter for miljøkonsekvensvurdering, foranalyse og baggrundsmateriale

Vidste du at:

  • Øresundsmotorvejen er 9 km lang og går fra Centrumforbindelsen på Vestamager forbi Københavns Lufthavn i Kastrup til Øresundsbrons tunnel.
  • Der er etableret rampeanlæg i Ørestad, ved Englandsvej i Tårnby, Lufthavn Vest og Lufthavn Øst.
  • Øresundsmotorvejen er en del af Europavej E20, der går fra det vestlige Irland til Sankt Petersburg.

 

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk