Hvad søger du?

Dokumenter

I dag foreligger der en overordnet foranalyse af udvidelse af Øresundsmotorvejen og tilslutningsanlæggene. I den foranalyse er der udarbejdet skitseforslag til, hvordan vejudvidelserne kan etableres.

Disse skitseforslag til vejudformning er alene udarbejdet som baggrundsmateriale for den overordnede vurdering af de trafikale, miljømæssige og samfundsmæssige konsekvenser, der danner grundlag for beslutningen om, hvorvidt der skal gennemføres en Miljøkonsekvensvurdering.

Miljøkonsekvensvurderingen indledes med en offentlig idé- og forslagsfase. Her får borgere, trafikanter, myndigheder, virksomheder og interesseorganisationer mulighed for at komme med idéer, forslag og synspunkter, der indgår i det videre arbejde. 

Skitseforslagene fra foranalysen fremlægges til inspiration i den offentlig idé- og forslagsfase.

De indkomne idéer og forslag vil bidrage til den videre udformninger af vejene, der skal danne grundlaget for Miljøkonsekvensvurderingen og et beslutningsgrundlag.

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk