Hvad søger du?

Sund & Bælt Holding A/S behandler dine personoplysninger i forbindelse med din henvendelse i høringsperioden.

Kategorier af personoplysninger
I forbindelse med udvidelse af Øresundsmotorvejen er der en høringsperiode, hvor borgere har mulighed for at indsende deres bemærkninger, synspunkter og indvendinger til projektet.

Her kan Sund & Bælt Holding A/S behandle almindelige personoplysninger som kontaktoplysninger (e-mail, adresse og navn) samt andre personoplysninger, der måtte fremgå af e-mailindholdet.

Personoplysningerne bliver indsamlet direkte fra borgeren.

Sund & Bælt kan endvidere behandle video- og billedmateriale i forbindelse med høringen på efterfølgende borgermøder. Video- og billedmateriale samt høringssvarene offentliggøres på Sund & Bælt’s hjemmeside.

Formål
Sund & Bælt Holding A/S indsamler og behandler personoplysningerne i forbindelse med henvendelserne i høringsperioden med det formål at tage stilling til de bemærkninger, synspunkter og indvendinger borgeren måtte have.  

Formålet med indsamlingen og offentliggørelsen af video- og billedmaterialet samt offentliggørelse af høringssvarene er at skabe gennemsigtighed i høringsforløbet.

Retsgrundlag                                                                     
Retsgrundlaget for behandlingen er EU Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e (nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt).

Opbevaring
Høringsskrivelserne opbevares så længe det relevante område, der ønskes at blive undersøgt er igangværende. I visse tilfælde kan høringsskrivelserne opbevares i op til 20 år efter at et igangværende projekt er afsluttet for at afklare en mulig tvist.

Yderligere information
Information om kontaktoplysninger på den Dataansvarlige, eventuelle modtagere af personoplysninger, de registreredes rettigheder og klagemuligheder findes i Sund og Bælt Holding A/S’ privatlivspolitik her.

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk