Hvad søger du?

Viden og teknologi forlænger Storebæltsbroens levetid

Vi skaber resultater sammen

Vi har i Sund & Bælt arbejdet de seneste år med at digitalisere og optimere vedligeholdelsen af Storebæltsbroen i samarbejde med eksperter inden for teknologi og rådgivning, herunder Rambøll. 

Vi udnytter og analyserer bl.a. data fra broens ca. 15.000 målepunkter og sensorer. Det betyder, at vi bliver i stand til at mere præcist at forudsige og planlægge fremtidig vedligeholdsarbejde.

Med det optimerede vedligehold betyder det, at Storebæltsbroen kan stå 100 år længere end planlagt ifølge en ny vurdering, som Rambøll har lavet. Det udgør for beton og stål alene en klimagevinster på ca. 750.000 tons CO2.

Derfor kan broen holde 200 år

Flere faktorer spiller ind i vurdering af Storebæltsbroen forlængede levetid. Én af faktorene er, at der blev bygget en robust bro fra start, og hvor vedligeholdet var intensivt fra dag ét. 

En hel anden faktor er den digitale udvikling og nye teknologier, som bidrager til et bedre overblik over broens tilstand. Teknologierne gør det nemlig muligt for ingeniørerne at  forebygge og igangsætte afhjælpende vedligehold på de rigtige tidspunkter og i det rigtige omfang. 

Beton og stål fylder i klimaregnskabet

I vurderingen har Rambøll vurderet fire områder på Storebæltsbroen

  1. Vestbroens beton
  2. Østbroens beton
  3. Tunnelens beton 
  4. Østbroens ståloverbygning

For hvert område er der beregnet en såkaldt Life-Cycle-Analysis, som udelukkende fokuserer på CO2 ved udskiftning af det enkelte område som helhedsmængde.

Levetidsforlængelse har stor værdi

I Danmark bærer byggebranchen ansvaret for ca. 30 % af den samlede CO2 udledning. Det er især produktion af nye materialer som beton og stål, der har et ungt klimaftryk.

Med ny teknologi optimeres driftsfasen, og det betyder, at konstruktionernes levetid kan forlænges. Driften af anlæggene udleder mindre CO2 sammenlignet med at bygge nye anlæg og konstruktioner

Hvis Storebæltsbroens levetid forlænges med 100 år, vil det bidrage til en CO2 besparelse på op til 750.000 ton CO2. Det svarer til 52.000 husstande eller en by som Roskilde på et helt år.

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk