Tog på Femern jernbane

EU støttekroner på vej til A/S Femern Landanlæg

Sund & Bælt har netop sikret sig støtte fra EU til Femern Bælt-projektet på op til 29 mio. kr. til fase 2 af opgraderingen på de danske jernbaneanlæg mellem Ringsted og Holeby. Det sker, efter den endelige aftale er underskrevet.

Støtten tildeles konkret til Design og Projektering af Fase 2 på strækningen Nykøbing Falster – Holeby og udgør 50 pct. af de estimerede design- og projekteringsomkostninger. Støtten udbetales forholdsmæssigt til reelle omkostninger, hvilket vil sige, der vil kunne udbetales en støtte på op til ca. 29 mio. kr. (3,89 mio. euro).

  • Tildelingen af støtten understreger Europa-Kommissionens fortsatte opbakning til Femern Bælt-projektet, der ikke blot binder Danmark og Tyskland bedre sammen, men er helt centralt for den fremtidige gods- og persontransport imellem Skandinavien og det øvrige Europa, siger adm. direktør i Sund & Bælt, Mikkel Hemmingsen.

 A/S Femern Landanlæg og Banedanmark har sammen ansøgt om EU-støtten. Det er Sund & Bælts datterselskab, A/S Femern Landanlæg, som finansierer opgraderingen af de danske jernbaneanlæg.

Ifølge tidsplanen vil strækningen Nykøbing Falster – Holeby være fuldt udbygget til elektrificeret dobbeltspor og hastighedsopgraderet til 200 km/t senest i forbindelse med åbningen af den faste forbindelse og Femern Bælt. Strækningen mellem Ringsted – Nykøbing Falster åbner planmæssigt december 2021.

Når opgraderingen af de samlede jernbaneanlæg står færdig, vil rejsetiden for togpendlere fra Lolland Falster og Møn til København kunne reduceres betydeligt. Den reducerede rejsetid vil blandt andet gøre regionen mere attraktiv som bosætningsområde til gavn for vækst og beskæftigelse.fe

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld