Femern A/S tester ny pumpestation

Den nye pumpestation og det nye kanalsystem, som skal afvande hele oplandet øst og nord-øst for Rødbyhavn, bliver i de kommende måneder grundigt afprøvet.

I løbet af sommeren blev en næsten 2,5 kilometer lang og 5 meter dyb hovedkanal etableret, der fremover vil lede dræn- og regnvand frem til den nye pumpestation, og derfra ud i Femern Bælt.

I løbet af november og december vil Femern A/S afprøve, at både tilløbet og udløbet fra pumpestationen fungerer og er indreguleret optimalt. Vandet fra oplandet ledes nu til det nye kanalsystem og den nye pumpestation i stedet for den gamle.

Kanalerne er i øjeblikket med mellemrum helt fyldt med vand, hvilket er en del af den igangværende afprøvning og indreguleringen.

”Der opsamles rigtig meget vand I tilløbskanalen til den nye pumpestation, hvilket er helt bevidst. Vi ønsker at teste kanalsystem, pumpestation og udløbsledning i forskellige situationer og scenarier med meget vand i tilløbskanalen, selv når der falder rigtigt meget regn i området”, forklarer Villads Engstrøm, projektchef i Femern A/S.

Inden for produktionsområdet, som overdrages til entreprenørerne, ligger den gamle pumpestation.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld