Hurtig tysk domstolsbehandling af klager over Femern-projektet

Den tyske Forbundsforvaltningsdomstol vil allerede i september 2020 afholde de afsluttende mundtlige forhandlinger vedrørende klager over den tyske myndighedsgodkendelse af Femern-projektet.

I februar 2019 modtog Femern A/S den underskrevne tyske myndighedsgodkendelse af Femern Bælt-projektet fra godkendelsesmyndigheden i Kiel.

Det var et afgørende skridt fremad for projektet og resultatet af mange års arbejde. Med godkendelsen følger, at der nu er enighed mellem de tyske myndigheder og Femern A/S om, hvordan tunnelen skal bygges.

I april 2019 fik Femern A/S en såkaldt straks-tilladelse fra de tyske myndigheder i Slesvig-Holsten til at gennemføre de første anlægsforberedende arbejder til tunnelprojektet på tysk grund omkring Puttgarden, mens klagerne over den tyske godkendelse behandles ved forvaltningsdomstolen i Leipzig.

Der er især tale om miljøbeskyttende tiltag på øen Fehmarn. Arbejdet er med til at sikre, at selve anlægsarbejdet i Tyskland kan begynde, så snart den tyske domstol har færdigbehandlet klagerne over myndighedsgodkendelsen. Det styrker projektets tidsplan. Samtidig er strakstilladelsen et vigtigt signal om den tyske opbakning til projektet.

Fristen for at klage over den tyske myndighedsgodkendelse udløb i maj 2019, hvor Forbundsforvaltningsdomstolen i Leipzig havde modtaget i alt otte klager over myndighedsgodkendelsen. Det for-holdsvis begrænsede antal klager blev modtaget som et godt udtryk for, at der ikke er nogen udbredt folkelig modstand mod Femern-projektet.

Femern A/S har i oktober og november 2019 besvaret samtlige klager i tæt koordination med den tyske godkendelsesmyndighed. Forbundsforvaltningsdomstolen har netop oplyst, at den officielt har fastsat datoerne for de afsluttende mundtlige forhandlinger, som vil finde sted allerede 15. september 2020 – 1. oktober 2020.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld