Juletrafik 2018

Storebælts månedstrafik: Svagt fald i trafikken i september

Storebæltsbroen havde i september godt 1,1 mio. rejsende over broen. Det svarer til et fald på 0,3 pct. sammenlignet med september året før. Faldet kan tilskrives personbil- og bustrafikken.

I årets første ni måneder har godt 10,1 millioner køretøjer passeret broen. Det svarer til en trafikvækst på 2,4 pct. sammenlignet med samme periode i 2018. Med et fald på 0,3 pct. kan stigningen ikke ses i trafiktallene for september. Her kørte i alt 1.132.654 køretøjer over broen, hvilket er godt 2.500 færre køretøjer end september året før.

Første fald i personbiltrafikken siden 2017

Faldet i trafikken for september hænger bl.a. sammen med et fald i personbiltrafikken på godt 300 køretøjer dagligt sammenlignet med september 2018. Det svarer til et fald på 0,8 pct.

– Der er ikke en enkeltstående begivenhed, der forklarer faldet i personbiltrafikken. Trafikken fordeler sig jævnt over hele måneden. Sidste gang, vi så et fald i trafikken, var to enkeltstående måneder i 2017, mens vi skal helt tilbage til 2012-2013 for at finde en længere periode med faldende trafikmængder, siger Camilla Riff Brems, Analysechef i Sund & Bælt.

Færre busser over Storebælt

Ud over et fald i personbiltrafikken er bustrafikken dalet med over 13 pct. Dermed fortsætter det fald i bustrafikken, som har været markant gennem det meste af 2019.

– Det er ikke nyt, at der er store udsving i bustrafikken, der bl.a. afhænger af udviklingen i fjernbusmarkedet, som står for ca. 2/3 af den samlede bustrafik på Storebælt. Over de seneste fem år har der været perioder med både kraftig stigning i antallet af busser samt perioder med stagneringer eller markante fald, forklarer Camilla Riff Brems.

Lastbiltrafikken steg med 4,8 pct. i september, hvor det især er en ekstra hverdag, der trækker væksten op. For de første ni måneder af 2019 har væksten i lastbiltrafikken været 2,5 pct.

Figur 1: Trafikudvikling måned samt år til dato

September År-til-dato
2019 2018 Ændring 2019 2018 Ændring
Personbiler 32.227 32.494 -0,8% 32.695 31.928 2,4%
Lastbiler 4.175 3.983 4,8% 4.171 4.071 2,5%
Busser 135 155 -13,1% 137 139 -1,3%
Total 36.537 36.632 -0,3% 37.003 36.137 2,4%

Download excelark med trafiktal.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld