Hvad søger du?

Naturens døgn på Sprogø

Idékonkurrence til øget natur og biodiversitet omkring Storebæltsforbindelsen

Vi tager et døgn ud af kalenderen på skønne Sprogø, når vi inviterer til en idékonukurrence. Her bliver de bedste ideer til, hvordan vi sammen kan gøre endnu mere for at løfte biodiversiteten, når vi anlægger nye forbindelser, sat i spil.

14. juni 2023 er det 25 år siden, de første biler kørte over Storebælt og dermed krydsede Sprogø. Dengang stod den nye del af Sprogø gold. I dag er den frodig, rig på arter inden for dyr og planter. En ny fin vade er skabt mellem Storebæltsbroen og Sprogøs østligste rev. Her lever vadefugle, der ikke tidligere opholdte sig i Storebælt, og i havet findes store muslingebanker omkring bropillerne.

Dato

Idékonkurrencen afholdes fra tirsdag den 13. juni kl. 9.30 til onsdag den 14. juni kl. 13.00.

Dommerpanelet

Dommerpanelet vil bestå af eksperter fra Biodiversitetsrådet/DTU Aqua, WWF, DHI, Danmarks Fiskeriforening, Aage V. Jensen Fonden og Sund & Bælt.

Deltagere

Der deltager ca. 30 personer, som er bredt repræsenteret inden for forskning, myndigheder, fonde, NGO’er og rådgivere.

Kan vi gøre mere?

Men kan Sund & Bælt gøre mere for naturen, enten på Sprogø, i havet omkring eller på landområderne i Nyborg og Korsør, hvor broen rammer land? Det spørgsmål rejser vi ved en idékonkurrence på Sprogø.

Her skal grupper på tværs af faglighed ideudvikle og designe løsninger, der kan løfte biodiversiteten, som efterfølgende præsenteres for et dommerpanel, som udvælger bedste løsning.

Transportministeren overrækker en præmie til den gruppe, der kommer med den bedste løsning.

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk