Trafik over Storebælt

Transport med trailere på lommevogne over Storebælt

Al togtransport med lommevogne over Storebælt er midlertidigt indstillet, efter en kunde konstaterede en forskubbet lastbiltrailer på en lommevogn på Storebælt onsdag den 13. januar.

Sund & Bælt ser med stor alvor på hændelsen, og kan oplyse følgende:

Sund & Bælt er ansvarlig for at levere vinddata til Banedanmark, som står for styring af togtrafikken. På baggrund af de målte vinddata er det Banedanmark, der sætter restriktioner for togtrafikken over Storebælt.

Det er godstogsoperatørens ansvar at sikre materiel og gods, der transporteres over Storebælt.

Sund & Bælt har bistået Havarikommissionen med data og videomateriale til den pågående undersøgelse.

Sund & Bælt afventer nu den foreløbige rapport fra Havarikommissionen om hændelsen onsdag den 13. januar og står til rådighed for Havarikommissionen for at besvare de spørgsmål, de har til Sund & Bælt.

Havarikommissionens rapport om togulykken i 2019 konkluderede, at hændelsen skyldtes, kongetappen på lastbiltraileren ikke var fastlåst.

× Tilmeld dig vores nyhedsbrev   Tilmeld